De contacten in het netwerk worden onderhouden door contactpersonen van de projectgroep Geloven in Samenleven, die de plaatsen willen helpen en ondersteunen bij hun activiteiten.
De ondersteuning van het netwerk vanuit de projectgroep GiS  vindt plaats door:

1. contactgroep
Per provincie/regio onderhouden twee contactpersonen (een moslim en een christen) namens de projectgroep Geloven in Samenleven het contact  met de plaatselijke groepen. Waar vragen zijn, kunnen en willen zij ondersteuning bieden. Zij zijn bekend met de projecten van Geloven in Samenleven en hebben (brede) ervaring in de dialogische ontmoeting tussen christenen en moslims. Ook kunnen ze de in andere plaatsen opgedane ideeën en initiatieven doorgeven.
De contactpersonen worden door de plaatsen zelf op de hoogte gehouden van de plaatselijke activiteiten.

contactgroep GIS

De contactpersonen zijn:
Groningen en Drenthe: Nasr Errabhi en Itse de Boer
Friesland: Fatima Taihan en Evert Jan Hefting (in het kader van Kleurrijk Fryslân)
Overijssel (Twente): Ayhan Aktas en Chris Dees
Overijssel (Kop van Overijssel/Salland): Chris Dees en Zeynep Kazmaz
Gelderland: Mirjam Schuilenga
Noord-Holland: vacature

2. de website
De website is een belangrijk communicatiemiddel bij het verwezenlijken van de doelstelling van Geloven in Samenleven. Via de website kunt u werkmaterialen downloaden, kennisnemen van relevante literatuur. etc.. Ook is daar de Nieuwsbrief terug te vinden.
De website 'maken we samen'. Berichten uit de verschillende plaatsen... een geslaagde activiteit, een mooi voorbeeld van samenwerking, een eigenzinnig initiatief... kunnen via de website met andere plaatsen en groepen in het land worden gedeeld. Op deze wijze kunnen we elkaar verrijken en stimuleren. De website informeert ook over landelijke items op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims. Berichten kunnen worden gestuurd naar . Op de Facebook-pagina staan meer algemene nieuwtjes en berichten.
Reglement website (o.a. hoe de privacy gewaarborgd wordt)

website home

De leden van de website-groep zijn:
Rob de Boer, Wim van Dommelen (coördinator), Fatima Taihan, Jan Wessels (webmaster) en Dick Westerkamp.

3. projecten GiS
De projectgroep Geloven in Samenleven ontwikkelt en promoot projecten, die helpen inhoud te geven aan de interreligieuze en interculturele ontmoeting.
Graag attenderen we ook op projecten van anderen, die passen binnen onze doelstelling.   

4. de themadag
De jaarlijkse themadag wordt  georganiseerd in samenwerking met onze partners.

5. de projectgroep
De activiteiten/werkgroepen worden gecoördineerd door het projectteam van Geloven in Samenleven. De projectgroep komt zo vaak als nodig bij elkaar.

De leden van de  projectgroep zijn:
Ayhan Aktas, contact met ISN-moskeeёn en moslims in het algemeen
Wim van Dommelen, website en coördinator contactpersonen
Jan Post Hospers, coördinator Geloven in Samenleven en contacten naar Raad van Kerken, CMO en Cairo-overleg
Dick Westerkamp, coördinator projecten

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha