materiaal christenen moslims 100

materiaal samenleving 100

materiaal bijbel koran 100

materiaal populisme 100

materiaal lokaal 100

materiaal interreligieus huwelijk 100

Bij de LOB (Landelijke Organisatie van begraafplaatsen) is de 'Handleiding Islamitisch begraven' uitgegeven, geschreven door Pauline Harmsen. In Nederland zijn op dit moment meer dan zeventig islamitische grafakkers. Er zijn echter nog zoveel lacunes in kennis en misvattingen bij zowel moslims als niet-moslims over hoe moslims ook in Nederland hun laatste rustplaats kunnen vinden, dat deze handleiding van Harmsen van groot belang is. Er zijn immers steeds meer moslims die hier begraven willen worden en niet in het land van herkomst van henzelf of hun ouders.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Over die bijdrage aan het welbevinden van mensen en over hoe je dan met geweldsteksten in de heilige boeken kunt omgaan, handelen gespreksvragen die bij deze bundel zijn gemaakt.

De vooroordelenkoffer bevat 50 kleurrijke opvouwbare displays van karton. Samen vormen ze een complete tafeltentoonstelling met 12 thema's. Het is een aantrekkelijk leermiddel om met kinderen
en jongeren in het onderwijs en jeugd en jongerenwerk vooroordelen te ontmaskeren en de
kenmerken van burgerschap en democratie te onderzoeken.
Meer informatie over de Vooroordelenkoffer
Het bordspel 'Diversiteit' is een spel dat op speelse wijze diversiteit bespreekbaar maakt. Het is een bordspel dat veel doet denken aan Ganzenbord, met kennisvragen, stellingen, opdrachten en kanskaarten.
Meer informatie over het Bordspel 'Diversiteit'

Doelstelling van een plaatselijk platform zou kunnen zijn: ‘We willen bijdragen aan het goed hanteren van conflicten tussen mensen en groepen mensen in onze samenleving, hetzij in preventieve zin, in bemiddelende zin of in verzoenende zin. We werken hieraan met dialoog, specifiek gericht op de aard en het stadium van het conflict. We doen dit vanuit een intrinsieke motivatie, waartoe onze geloofsachtergrond ons oproept’.
Verhaal Bart Brandsma

Het project De Groene Moskee wil Turkse Nederlanders milieubewust maken.
Samen met de Islamitische Stichting Nederland (Diyanet) begon het IVN drie jaar geleden het project De Groene Moskee. Bij het project ging het erom mensen met een islamitische achtergrond bewust te maken van milieuaspecten.

De urgentie van het klimaatprobleem leeft onder jongeren, want als er nu niet gehandeld wordt om de CO2-uitstoot te verminderen, betalen zij en hun kinderen daarvoor straks de prijs. Het project ‘Jongeren Geloven in Duurzaamheid’ faciliteert kerken, moskeeën en andere religieuze gemeenschappen om hier concreet mee aan de slag te gaan.

Hoe reageren wij in het nieuwe decennium op de klimaatverandering?
Een bijdrage en oproep vanuit Jodendom, Christendom en Islam (met daarin Noach centraal). De klimaatconferentie in Kopenhagen heeft niet aan de verwachtingen beantwoord. Daarom hebben Joden, christenen en moslims begin 2010 een gezamenlijke verklaring uitgegeven.

Een samenvatting van de Jaarrapportage ‘Integratie 2009’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (van het Expertisecentrum van de PKN).

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha