materiaal christenen moslims 100

materiaal samenleving 100

materiaal bijbel koran 100

materiaal populisme 100

materiaal lokaal 100

materiaal interreligieus huwelijk 100

Nederlanders zijn over het algemeen heel positief over hun persoonlijke leven. Over de samenleving is men echter een stuk negatiever. Die onvrede richt zich vaak op de islam en op migranten, maar heeft een bredere en diepere achtergrond in onzekerheid over de gevolgen van de economische crisis, ergernis over ongelijke verdeling van die gevolgen, met ontslagen en bezuinigingen aan de ene kant en riante bonussen en vertrekpremies aan de andere kant.

Daardoor maakt men zich zorgen over de toekomstperspectieven van mensen en hun kinderen en heeft men het gevoel daarin onvoldoende gehoord te worden. Er is onvrede over het functioneren van de democratie waarin de ‘doctorandussen’ de boventoon voeren. Tegelijk ergert men zich aan de soms botte manier waarop mensen in de samenleving met elkaar omgaan. Deze ‘zinderende onvrede’ en smeulende onzekerheid dragen bij aan polarisatie en steun voor het populisme.

Ook in de kerken......
Ook in de kerken speelt dit een steeds grotere rol. In de omgang hiermee komen predikanten en pastores voor dilemma’s te staan. De zorgen van mensen zijn serieus, maar het populisme leidt regelmatig tot ontmenselijking, vernedering en grove versimpeling. Kan men als goede pastor met een open luisterende houding de onvrede tegemoet treden en tegelijk op grond van de bijbelse boodschap de populistische polarisatie afwijzen? Zo komen er meer maatschappelijke uitdagingen op de kerken af, die tot onzekerheid leiden. Wat wordt er van de kerken gevraagd in de participatiesamenleving van Premier Rutte? Welke bijdrage zouden kerken moeten leveren aan de verduurzaming van kerk en samenleving of de ondersteuning van illegalen? Kan de lokale kerk een positieve rol spelen als in de wijk een pedofiel ‘geplaatst’ wordt? Wat moet je zeggen als er vragen komen over wel of niet vaccineren tegen mazelen?

Moreel leiderschap
In al dit soort situaties wordt vaak gevraagd om ‘moreel leiderschap’ door de predikant of een pastoraal werker. Maar wat wordt dan precies gevraagd? In samenwerking met Kerk in Actie wil Oikos dit deze dilemma’s in kerken bespreekbaar maken. Oikos heeft daarvoor een methodiek ontwikkeld  op basis van eigen expertise en de ervaring van mensen uit de pastorale praktijk.

Meer informatie

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha