Afdrukken

In Groningen-stad startte het Platform Religie en Levensbeschouwing in de loop van najaar 2011 een driejarig 'Compassie-project. Dit mede op verzoek van de burgerlijke gemeente, die daarvoor een heel subsidie beschikbaar heeft gesteld. Dit op basis van het 'Handvest voor Compassie' van Karen Armstrong.

Zie ook www.stadjersvoorcompassie.nl
visiedocument compassieproject
handvest voor Compassie

Deel artikel via