materiaal lokaal 100

In Groningen-stad startte het Platform Religie en Levensbeschouwing in de loop van najaar 2011 een driejarig 'Compassie-project. Dit mede op verzoek van de burgerlijke gemeente, die daarvoor een heel subsidie beschikbaar heeft gesteld. Dit op basis van het 'Handvest voor Compassie' van Karen Armstrong.

Zie ook www.stadjersvoorcompassie.nl
visiedocument compassieproject
handvest voor Compassie

Zaanse islamitische en christelijke jongeren ontmoeten elkaar rond religieuze onderwerpen. Daarbij gaat het vooral om ontmoeting en elkaar vertellen over de betekenis van het persoonlijke geloof. De hard-tegen-hardcultuur van de tegenwoordige debatten over de islam is deze jongeren vreemd.

In steeds meer plaatsen in Nederland wordt jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Zie daarvoor www.nederlandindialoog.nl, met linken naar allerlei plaatselijke en provinciale initiatieven.

Op zondagmiddag 30 mei 2010 werd voor de tweede keer het gebedshuizenpad in Zwolle georganiseerd. Initiatief voor deze middag kwam van de stichting SLAG (Samen Leven Anders Geloven). Han van den Berg, één van de organisatoren van de middag, hoopt dat door het gebedshuizenpad het begrip voor verschillende religies wordt vergroot.

Jongerencentrum ’t Wasdom in Zwolle, Stichting Islam & Dialoog en Stichting Interreligieuze Dialoog te Nijmegen organiseren interreligieuze jongerenweekends. Een ontmoetingsweekend voor jonge mensen met interesse voor (inter)religieuze en (inter)culturele dialoog. We gaan met elkaar in gesprek, maar ook met verschillende religies in de stad.

Asser jongeren gaan met elkaar in debat. Het gesprek kan gaan over thema's uit de eigen leefwereld: school en werk, uitgaan, relaties en vriendschap, vooroordelen, cultuur en levensbeschouwing.
Het is een initiatief van het Platform Levenbeschouwelijke Organisaties in Assen.

Contactadres: ds. Bert Altena, .

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha