materiaal christenen moslims 100

materiaal samenleving 100

materiaal bijbel koran 100

materiaal populisme 100

materiaal lokaal 100

materiaal interreligieus huwelijk 100

Najaar 2007 werd door 138 moslimgeleerden vanuit de hele wereld een verklaring gepubliceerd op internet onder de titel ‘A Common Word’ (‘Een gemeenschappelijk woord’). Dit als reactie op eerdere uitspraken van paus Benedictus in een toespraak in Regensburg, die door moslims werden opgevat alsof de paus de islam gewelddadig zou vinden. ’Een gemeenschappelijk woord’ is gericht aan ‘christenen, joden en alle mensen’.

common wordIn deze Open Brief wordt aangegeven, dat de geboden ‘God liefhebben’ en ‘de naaste liefhebben’, zowel te vinden zijn in de Bijbel als in de Koran. En als de twee belangrijkste geboden in christendom en islam hetzelfde zijn, moeten de twee godsdiensten ook samen voor vrede gaan.

Deze Verklaring (met uitgebreide citaten uit bijbel en koran) vraagt erom besproken te worden en daagt uit tot reageren! Een bijzondere gebeurtenis, de publicatie ervan juist in dit tijdsgewricht. Een nieuwe stimulans voor de dialoog. U vindt deze Open brief onder www.acommonword.com. Op deze website staan ook de vele officiële reacties, die door kerkelijke organisaties vanuit de hele wereld zijn geformuleerd.

Een Nederlandse vertaling van de Open Brief is beschikbaar.
In het blad ‘Woord en Dienst’ verscheen een artikel over A Common Word van dr. Gé Speelman.

Op 28 mei 2008 werd in Deventer een bijeenkomst georganiseerd door het Samenwerkingsverband Moslims-Christenen in Noord-, Oost- en Midden-Nederland. Op deze bijeenkomst werden twee inleidingen gehouden over ‘Een gemeenschappelijk woord’: door drs. Harry Mintjes, voorzitter van de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken), en door dr. Bûlent Senay van de Islamitische Stichting Nederland.

Reactie op ACW van drs. H. Mintjes

Inleiding van dr. B. Senay

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha