materiaal christenen moslims 100

materiaal samenleving 100

materiaal bijbel koran 100

materiaal populisme 100

materiaal lokaal 100

materiaal interreligieus huwelijk 100

Op 20 augustus 2018 heeft het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot zijn portefeuille behoren thema’s als burgerschapsvorming en de aanpak van antisemitisme en islamofobie, onderwerpen waar ook het OJCM goed in thuis is.

art koolmees deelnOmdat de minister ook geïnteresseerd was in het project 'BruggenBouwen' is dit ook uitvoerig aan de orde geweest. Eind 2015 is een 'Team Bruggen Bouwen' in Enschede opgezet vanuit een samenwerking van Geloven in Samenleven met OJCM en KCWO (Katholiek Centrum voor Welzijnswerk Overijssel). De minister toonde grote interesse in de opzet, de manier van werken en de ontwikkelingen van dit team en vroeg naar de mogelijkheden om dit in andere plaatsen op te zetten. Ook gaf hij aan het liefst een keer op werkbezoek te gaan, maar dat dat nogal lastig was in verband met zijn overvolle agenda.

Het overleg had een open en ontspannen karakter. Naast het project BruggenBouwen kwam de brief van de minister aan de Tweede Kamer over een verbeterde opzet van de inburgering aan de orde. Hij stelt vast dat nog te veel nieuwkomers te lang blijven aangewezen op een bijstandsuitkering. Het stelsel is voor hen te ingewikkeld. De inburgering verloopt nog te weinig effectief. Hij zoekt naar middelen om de effectiviteit en de doelmatigheid van inburgering te vergroten. De gemeenten vervullen daarbij een sleutelrol en het rijk neemt verantwoordelijkheid voor onder meer de handhaving en monitoring van ontwikkelingen. De minister maakt daarbij gebruik van diverse organisaties en toonde interesse om in dat verband ook het OJCM beter te leren kennen.

Verder was er nog ruimte om andere initiatieven toe te lichten, zoals de twee pilots in Azelo en Sweikhuizen, waar in azc’s jonge migranten kennismaken met de reikwijdte van artikel 1 van de grondwet. In het overleg werd die eigen inbreng vanuit de levensbeschouwingen benadrukt. 


min koolmees

Vanuit de kerken waren Klaas van der Kamp en Jan Post Hospers aanwezig. Simon Cohen en Hanneke Gelderblom vertegenwoordigden de Joodse gemeenschap. De 29-jarige voorzitter Halil Karaaslan van het Contactorgaan Moslims en Overheid bracht de derde partner in tijdens het overleg. Met zijn ervaring als docent maatschappijleer op een scholengemeenschap en zijn jonge leeftijd vertegenwoordigt Halil een aankomende generatie van moslims binnen het OJCM. 

Het gesprek had een initiërend karakter. Vanuit het OJCM is benadrukt dat de organisaties voor levensbeschouwing graag een ondersteunende rol willen (blijven) spelen bij de evaluatie en de uitbouwing van het inburgeringsbeleid, zodat levensbeschouwing daarin evenwichtig kan worden meegenomen.

Foto's:
-De delegatie van het OJCM in een voorgesprek;
-Minister Wouter Koolmees.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha