materiaal christenen moslims 100

materiaal samenleving 100

materiaal bijbel koran 100

materiaal populisme 100

materiaal lokaal 100

materiaal interreligieus huwelijk 100

Gedurende een aantal jaren heeft islamoloog  drs. Harry Mintjes in zijn woonplaats Amersfoort een Koran-kring geleid. Met een groep gemeenteleden las hij Koranteksten rondom wisselende thema’s. Op initiatief van de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken is een deel van dit materiaal toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

Gekozen is voor thema’s aan de hand van figuren, die zowel in de Bijbel als de Koran voorkomen. Via Adam en Iblies komt ‘het Leven’ aan de orde: de schepping en de rol van de mens daarin en het probleem van het kwaad. De ‘Oecumene’ komt aan de orde via Abraham: wat is de gezamenlijke basis van jodendom, christendom en islam en is deze zo stevig, dat er van een Abrahamitische Oecumene gesproken kan worden, of toch niet? Het derde thema is ‘Wijsheid’. Toen Salomo van God mocht vragen wat hij wilde, vroeg hij om wijsheid. Het thema wijsheid komt aan de orde via de verhalen uit Bijbel en Koran over het bezoek van de koningin van Sjeva aan Salomo.

Op de bijeenkomsten krijgen de deelnemers (enig) zicht op de inhoud van de Koran en op wat ‘geloven’ voor een moslim betekent. Het gezamenlijk lezen van de teksten brengt het gesprek ook op verschillen en overeenkomsten tussen Bijbel en Koran, en is aanleiding om –op basis van het thema- het inhoudelijke gesprek met elkaar aan te gaan. Wat levert deze kennismaking met de Koran op aan vragen en mogelijke antwoorden met het oog op mijn eigen geloven en leven als christen?

Leven, Oecumene, Wijsheid - teksten lezen uit Bijbel en Koran (pdf; 6 Mb)
De brochure kunt u ook bestellen onder vermelding van de titel bij: Raad van Kerken in Nederland, Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort; tel. 033-4633844; e-mail ; de prijs is € 6,00 (incl. portokosten).


'Maria/Maryam - teksten lezen uit Bijbel en Koran'
Als vervolg op het populaire gespreksmateriaal over Adam, Abraham en Salomo is dit materiaal over Maria/Maryam verschenen. Het omvat een tweetal gespreksavonden, met een verrassende kijk op Maria.
Maria/Maryam in Bijbel en Koran (pdf; 296 Kb).

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha