materiaal christenen moslims 100

materiaal samenleving 100

materiaal bijbel koran 100

materiaal populisme 100

materiaal lokaal 100

materiaal interreligieus huwelijk 100

bijbel koranDe afgelopen jaren zijn er verschillende materialen ontwikkeld rond het samen lezen van Bijbel en Koran.
De brochure ‘Leven, oecumene en wijsheid’ biedt materiaal voor het gesprek op een gemeentekring voor twee tot zes bijeenkomsten, onder leiding van de eigen predikant. De brochure bevat uitgebreide handvatten en achtergrondmateriaal voor de kringleider.
Het materiaal ‘Intertekstueel Bijbel en Koran lezen’ bevat zeven thema’s voor bespreking in een kleine groep christenen en moslims.
Mediteren bij de negenennegentig Namen van God in de islam’ bevat breed materiaal voor de opening van bijeenkomsten, persoonlijke meditatie of bijvoorbeeld een serie in het plaatselijk kerkblad.
Gedurende een aantal jaren heeft islamoloog  drs. Harry Mintjes in zijn woonplaats Amersfoort een Koran-kring geleid. Met een groep gemeenteleden las hij Koranteksten rondom wisselende thema’s. Op initiatief van de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken is een deel van dit materiaal toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

In nauwe samenwerking tussen vertegenwoordigers van de stichting Islam & Dialoog en de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland is cursusmateriaal ‘Intertekstueel Bijbel en Koran lezen’ ontwikkeld rond een zevental thema’s.

De auteur van deze meditaties, ds. J.R. Nienhuis trekt lijnen tussen Koran, Tenach en Oude en Nieuwe Testament. Hij gaat in op wat geloven voor een moslim betekent en waar dat geloof wellicht aan dat van joden en christenen raakt. Wat roept dit op aan herkenning en verdieping?

-gespreksmateriaal over de Jacobusbrief en de Koran-
Bijgaand materiaal biedt impressies van een hernieuwd lezen van de Jacobusbrief met soms uitstapjes naar de Koran. In vijf hoofdstukjes, naar de vijf hoofdstukken van de Jacobusbrief.
Het is geschikt voor bijvoorbeeld gebruik in een gemeentekring, onder leiding van de plaatselijke pastor.

Bent u op zoek naar een tekst voor de opening van een vergadering, of wilt u op een interreligieuze bijeenkomst of in een gespreksgroep teksten uit Tenach, Bijbel en Koran samen laten klinken?
Ds. Jan Roelof Nienhuis, die eerder al meditaties schreef bij de 99 Namen van God in de islam, heeft nu ook een leesrooster opgesteld om de heilige teksten van joden, christenen en moslims met elkaar te verbinden.

Najaar 2007 werd door 138 moslimgeleerden vanuit de hele wereld een verklaring gepubliceerd op internet onder de titel ‘A Common Word’ (‘Een gemeenschappelijk woord’). Dit als reactie op eerdere uitspraken van paus Benedictus in een toespraak in Regensburg, die door moslims werden opgevat alsof de paus de islam gewelddadig zou vinden. ’Een gemeenschappelijk woord’ is gericht aan ‘christenen, joden en alle mensen’.

U kunt hier doorklikken naar de tekst van de Koran in de vertaling van J.H. Kramers.

Hier vindt u informatie over de Bijbel en over de Bijbel in de Nederlandse cultuur.

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha