Door allerlei omstandigheden kunnen zich problemen voordoen in de identiteitsvorming van een mens.
Goethe zei het al: “Een talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, maar een karakter in de stroom der werelden.” De vorming van onze identiteit is een gecompliceerd verschijnsel, en ieder mens doorloopt daarin zijn en haar eigen processen. Persoonlijke omstandigheden in de thuissituatie en op school, maar ook in de bredere omgeving spelen hierin een rol. Mede vanuit de eigen identiteit ontwikkelt een mens omgangsvormen maar ook begripsvermogen.
Deze workshop is erop gericht om in onze samenleving inzicht en bewustzijn te creëren voor de ontwikkelingen en keuzes die een rol spelen bij identiteitsvorming. Het programma in deze workshop kan geheel op de doelgroep worden aangepast.

Deel artikel via

Op 21 november 2019 organiseren we in Zwolle een regionale bijeenkomst. We presenteren daar een vijftal inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking.
Meer informatie
Inschrijven

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha