In het Westen is de angst voor terrorisme sterk toegenomen. Extreemrechts, populisme, Syriëgangers - dit zijn slechts enkele van de vele termen waarmee de jongere generatie in Nederland opgroeit. Deze termen zijn gevormd door diverse gebeurtenissen, benamingen en situaties.
In deze workshop wordt gezocht naar de kern van het radicaliseringsprobleem: wat is hiervoor een voedingsbodem, en om welke redenen kiezen mensen in onze samenleving voor een extremistisch gedachtengoed? Welke standpunten worden hierover door de rest van onze samenleving ingenomen? Hierbij komt ook de kloof van onbegrip die steeds extremer lijkt te worden aan de orde.
Met de handvatten die in deze workshop worden aangereikt kan meer verbinding, begrip, acceptatie en vrijgevigheid in de samenleving worden gerealiseerd. Het is een onderwerp dat iedereen aangaat, van jong tot oud en van student tot gepensioneerde.

Deel artikel via

Op 21 november 2019 organiseren we in Zwolle een regionale bijeenkomst. We presenteren daar een vijftal inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking.
Meer informatie
Inschrijven

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha