project zorg

project oasegroep 100

project bruggen bouwen

Door de eeuwen heen zijn mensen op de vlucht geweest. In het interreligieus theaterproject As I left my father's house worden de vaak hartverscheurende vluchtverhalen van migranten van vandaag verbonden met die van de aartsvaders van Jodendom, Christendom en Islam.

toneelstuk fathers houseTeksten geïnspireerd op de Tenach, de Bijbel en de Koran worden vervlochten met persoonlijke ervaringen en overwegingen. De gevaren onderweg en de pijn van verlies komen aan de orde. De onbekendheid met het vreemde land en de eenzaamheid en onzekerheid van 'hoe verder?'Maar ook de nieuwe kansen en de dragende kracht van geloof en liefde.

Zie de website: www.newdutchconnections.nl en organiseer een interreligieuze ontmoeting met theater in uw plaats of stadwijk!

De initiatiefnemer Stichting New Dutch Connections wil met de voorstelling mensen met elkaar in gesprek brengen. U wordt na afloop dan ook van harte uitgenodigd om te reageren.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha