project zorg

project oasegroep 100

project bruggen bouwen

Tussen oktober 2015 tot en met april 2016 organiseerde de Interreligieuze en Multiculturele Vrouwengroep Boxtel vijf ontmoetingen tussen vrouwen met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Doelstelling
Ontmoeting en gesprek tussen vrouwen uit Boxtel en omgeving met verschillende religieuze en culturele achtergronden om elkaar beter te leren kennen en te ontdekken wat ons beweegt en met elkaar verbindt.

Groepssamenstelling
Deze  was zeer pluriform. Vrouwen in de leeftijd van 25 tot 80+  afkomstig uit Nederland, Marokko, Turkije, Indonesië, China, Suriname en Sicilië, met religieuze wortels in de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme en het christendom, zowel rooms-katholiek als protestant.
Ook het opleidingsniveau varieerde van laag tot hoog opgeleid.
Gedurende de periode waarin de bijeenkomsten plaatsvonden, vielen er vijf mensen af. Allemaal door persoonlijke omstandigheden als verhuizing naar een ander deel van het land, familiebezoek en langdurig verblijf in het land van herkomst, zorg voor een zieke moeder, het krijgen van een baan etc. etc. 

Inhoud bijeenkomsten
De eerste twee bijeenkomsten is er uitvoerig kennisgemaakt met behulp van een ontmoetingsspel en symbolen (zie bijlage).
De volgende bijeenkomsten hebben we ons – aan de hand van een schema- verdiept in de verschillende wereldgodsdiensten en in ons Godsbeeld.


evaluatie vrouwengespreksgroep Boxtel
verslag bijeenkomsten

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha