project zorg

project oasegroep 100

project bruggen bouwen

Samen met moeders, die hun kinderen daar op de brede school hebben, is in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen een vrouwengroep opgezet. Bij de start van de groep kozen de deelneemsters voor het thema 'zorg'.

1e: ik maak me zorgen over…….(gezin)
2e: ik maak me zorgen over… (nu over de wijk, Nederland en de wereld)
3e: omdat ten tijde van de 2e bijeenkomst de aanslag op Charlie Hebdo plaatsvond, werd in de derde bijeenkomst de ruimte genomen om daarover te praten.
4e: ik wil zorgen voor….. : om te proberen zorgen om te zetten naar iets positiefs en praktisch.

Oasegroep-Nijmegen-TjitskeDe vrouwen maken zich als moeders veel zorgen om hun kinderen, de opvoeding tussen twee culturen en soms tussen twee geloven, de toekomst, de beeldvorming in de media over de islam en moslim, godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting.  Elke bijeenkomst werd begonnen met een voorstelrondje, waarin de deelnemers op een wereldkaart konden aangeven met welke landen zij een verbinding hadden. De 'dubbele' leiding van een christen en moslim werd door de deelnemers als erg prettig ervaren.

Voor deze pilot werd samenwerking gezocht met Joska van der Meer, rk-pastor in de Ontmoetingskerk in Nijmegen en met Tjitske ten Hoeve, die stage liep bij Geloven in Samenleven voor haar afstudeerproject van de opleiding Imam/IGW van InHolland. Zij werden op hun beurt vanuit Geloven in Samenleven ondersteund door Mirjam Schuilenga, werkzaam bij het KCMA in Arnhem.

In het volgende seizoen werd een nieuwe Oasegroep in Nijmegen opgezet.

Evaluatieverslag Oasegroep Nijmegen
Column Oasegroep Nijmegen
Affiche Oasegroep


Oasegroep-Nijmegen

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha