project zorg

project oasegroep 100

project bruggen bouwen

“Dit is precies waar we behoefte aan hebben.” Faizel Madarun, imam van de Surinaamse moskee in Zwolle, heeft net een paar trainingsavonden voor vertrouwenspersonen achter de rug.

Hij leidde deze bijeenkomsten in het kader van de training ‘Interculturele Zorg’, dat erop gericht is om de eerste generatie migranten bij hun zorgaanvraag te ondersteunen. Doel daarvan is dat zij de zorg krijgen die past bij hun cultuur en godsdienst, zodat ze zich daar vertrouwd bij voelen. De vertrouwenspersonen gaan fungeren als intermediair tussen de zorgvrager en de gemeente.

In november 2014 is dit project als een pilot gestart met een aantal mensen uit de Surinaamse gemeenschap in Zwolle en uit de Molukse gemeenschap in Breda. De pilot wordt september 2015 afgesloten, waarna de training uitgerold wordt naar andere migrantengroepen.

zorg-breda

Imam Madarun heeft voor zijn eerste trainingsavond meegelopen met Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, trainer bij woonzorgcentrum Raffy in Breda. Ook Molukkers hebben nog moeite met het juist formuleren van de zorgvraag. Met het verzorgen van de eerste generatie ouderen is wel veel ervaring opgedaan, maar de veranderingen in het zorgstelsel en de opkomst van een tweede generatie ouderen vragen om de nodige extra aandacht.

zorg-zwolle

Inhoud training
Thema’s die op de trainingsavonden voor vertrouwenspersonen aan de orde komen zijn onder meer het duiden van de godsdienst en de cultuur in relatie tot het omzien naar elkaar in de Nederlandse samenleving, de communicatie en de kennis van de nieuwe zorgwetgeving. Maar ook de manier waarop de zorg aansluit bij de betreffende godsdienst en cultuur komt bijvoorbeeld aan de orde.

Speerpunt
Deze training voor vertrouwenspersonen is een van de speerpunten van de projectgroep ‘Geloven in Samenleven’. Deze projectgroep wil de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving bevorderen, met behoud van de eigen identiteit. Het pilotproject wordt financieel mogelijk gemaakt door Kerk en Wereld, het SKANfonds, de Haëlla Stichting en de Protestantse Kerk in Nederland.

zorgproject-logos

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha