project zorg

project oasegroep 100

project bruggen bouwen

De gruwelijke aanslagen in Parijs (november 2015) hebben tot doel om angst te zaaien en de samenleving te ontwrichten. Na Charlie Hebdo, de aanslagen in Brussel en Kopenhagen, is dit de zoveelste. Helaas zijn er landen, waar dit nog veel vaker voorkomt. In Nigeria is dit aan de orde van de dag. Dit betekent ook dat er in Nigeria veel meer ervaring is, hoe hier mee om te gaan.

Daarom hebben Kerk in Actie en het Overleg Joden, Christenen en Moslims (voorheen Cairo-overleg) eind 2015 een expertmeeting georganiseerd met als titel 'Werken aan een veilige leefomgeving. Lessen uit de praktijk van Nigeria en Nederland'. Deze bijeenkomst werd voorgezeten door ds. Karin van den Broeke.

Deze praktijklessen kunnen in de huidige situatie in Europa heel relevant zijn. Daarom volgt hier onder een korte samenvatting. Het gaat daarbij steeds om verbinden van mensen en opkomen voor elkaar.

Karin overhandigt cadeau aan JustineErvaringen uit Nigeria
Vanuit Nigeria heeft Kerk in Actie mede voor deze bijeenkomst Justina Mike Ngwobia uitgenodigd. Justina is directeur van JPRM (Justice, Peace and Reconciliation Movement) een beweging voor recht, vrede en verzoening. Deze beweging werft jongeren in de samenleving ongeacht hun etnische of religieuze achtergrond. Deze lokale actiegroepen zetten zich samen in voor de ontwikkeling van hun gemeenschap. Omdat JPRM vooral actief is in de door Boko Haram getroffen regio’s Adamawa en Plateau State promoten zij 'richtlijnen', waardoor burgers hun gevoel voor veiligheid vergroten.

Aanbevelingen
"We call it the 'early warning and early response mechanism'," zei Justina.
Onderdelen hiervan zijn:
- Het verbinden van het maatschappelijk middenveld met de overheid en de media. Daarvoor is een stevig netwerk van betrouwbare sleutelfiguren nodig die elkaar en de overheid in noodsituaties snel en rechtstreeks kunnen bereiken en dus elkaars mobiele telefoonnummers hebben;
- Wees alert op 'vreemd' gedrag van mensen die je niet kent en op onbeheerde bagage;
- Maak zoveel mogelijk gebruik van de media en spreek je als religies uit voor de vrede. In Nigeria was het heel belangrijk dat de Sultan zich openlijk uitsprak tegen Boko Haram;
- Samen iets doen voor de ontwikkeling van de samenleving is een goed medicijn tegen angst en schept vertrouwen.

Ervaringen uit Rotterdam
Vanuit het Overleg Joden, Christenen en Moslims deelde Simon Cohen zijn kennis en ervaring die hij vanaf de jaren 80 in Rotterdam had opgedaan. Behalve in genoemd overleg zit hij in verschillende andere netwerken: voorzitter van het Convent van Kerken te Rotterdam, voorzitter van de Coalitie Rotterdammers voor Mekaar, en voorzitter van de Landelijke Commissie Dialoogcommissie van het Verbond voor Progressief Jodendom in Nederland.

In vogelvlucht schetste Simon de meer dan 30 jaar oude geschiedenis van de interreligieuze dialoog in Rotterdam. Het antwoord op de vraag 'Hoe kan van onderaf sociale cohesie en een veilig gevoel gestimuleerd worden?' luidde kort en bondig: 'Door het verbinden van mensen en het opkomen voor elkaar'.

Randvoorwaarden
Om dit te realiseren is er een aantal randvoorwaarden:
- beschikbare grote netwerken;
- transparantie (geen verborgen agenda’s);
- calamiteiten zijn kansen om samen te werken;
- voortdurend het momentum pakken, net zoals ondernemingen dat ook doen;
- nieuwe paden inslaan en vernieuwend zijn;
- maar het belangrijkste is: opkomen voor de ander, wat dan geeft vertrouwen.

Ervaringen uit Den Haag
Fatima Akchar is door The Hague Bridge / De Haagse Brug (een project van de gemeente die expats en lokale burgers met elkaar verbindt) verkozen tot Miss Peace & Justice 2015. Ze vertelde een heel persoonlijk verhaal op basis van haar ervaringen. In het voorjaar 2014 is een groep Haagse jongeren opgepakt om te voorkomen dat ze zouden afreizen naar Syrië. Onder hen waren er die ze persoonlijk kende. Na een tijd van verdriet, nadenken en mediteren kwam bijna als vanzelf de term 'united lights' naar boven: alleen het Licht van Liefde en Vrede kan het duistere op de wereld verslaan. Dat gaf haar inspiratie en energie om daadwerkelijk iets te gaan doen.

Ze maakte een plan van aanpak en ging daarmee naar de burgemeester. Vanuit de vraag: wat is de oorzaak dat deze jongeren willen afreizen naar Syrië en bereid zijn hun leven te riskeren, kwam ze tot de conclusie dat het beleid meer gericht zou moeten zijn op opvoeding dan op veiligheid. Met steun van de burgemeester en verschillende mensen uit Den Haag heeft ze op 18 januari 2015 een 'Verbindingsbijeenkomst' georganiseerd. Met opzet is voor deze term gekozen, in plaats van religie of veiligheid.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen die uit deze bijeenkomst naar voren kwamen waren:
- We wonen in een gepolariseerde samenleving. Daarom is er behoefte aan contact. Niet alleen online, maar ook offline, persoonlijk contact;
- Angst voor andere culturen en religies is nog steeds aanwezig. Daarom is bruggen slaan van belang;
- De media hebben invloed op de manier waarop we naar elkaar kijken. De uitdaging is om meer eigen media te maken en daarbij kunnen de sociale media een nuttig middel zijn;
- We moeten hier niet vanuit een veiligheidsperspectief naar kijken, maar vanuit een pedagogisch perspectief in de breedste zin van het woord.


Download de lezingen hier:
- Justina Mike Ngwobia: Het belang van een veilige leefomgeving [PDF];
- Simon Cohen: Multireligieuze ontwikkelingen in Rotterdam [PDF];
- Fatima Akchar: Werken aan een veilige leefomgeving [PDF].

Foto: PKN-preses Karin van den Broeke overhandigt een cadeau aan Justina Mike Ngwobia.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha