project zorg

project oasegroep 100

project bruggen bouwen

Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen als de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het, als de joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat te doen, als in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier, die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of als er radicalisering dreigt onder een groep jongeren?

project bruggen bouwen verbinden'Verbinden van mensen en opkomen voor elkaar'
n het project 'Bruggen bouwen' wordt lokaal, met ondersteuning van Geloven in Samenleven, een netwerk opgezet. Wanneer zich vragen van deze aard voordoen, ziet dit netwerk niet werkeloos toe, maar wordt daadwerkelijk actie ondernomen: in de richting van de eigen achterbannen en/of de burgerlijke overheid.
Een trainingsprogramma voor de deelnemers aan het netwerk is onderdeel van 'Bruggen bouwen'.

Er worden mensen gezocht uit de verschillende achterbannen; van belang is, dat zij het vertrouwen hebben van hun gemeenschap, goed kunnen netwerken en goed kunnen samenwerken.

Verschil met interreligieuze platforms
Het 'programma' voor dit netwerk is anders dan hoe interreligieuze platforms in de regel functioneren. Waar deze platforms veelal actief zijn in de sfeer van kennismaken en ontmoeten (vanuit het harmoniemodel), wil dit nieuwe netwerk meer probleem- en conflictgericht werken.

In Enschede is een pilot gestart. Geloven in Samenleven probeert zo de werkwijze van het landelijke Overleg Joden, Christenen en Moslims te vertalen naar de lokale situatie.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha