project zorg

project oasegroep 100

project bruggen bouwen

Via de bovenstaande blokjes kunt u doorklikken naar door Geloven in Samenleven ontwikkelde projecten: Interculturele Zorg, Oase-groepen en Bruggen bouwen.
Ook bij deze activiteiten is ons  motto: Verbinden en opkomen voor elkaar.

Graag willen we daarnaast uw aandacht vestigen (zie het blokje rechts)op materiaal van anderen: een tweetal films en de theatervoorstelling 'As I left my father's house'.
De succesvolle theatervoorstelling 'Ik noem je sneeuw' (een samenwerkingsproject van muziektheatergroep Theamus en Geloven in Samenleven) is eind 2013 gestopt.
Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha