Over ons

 

Geloven in Samenleven is een initiatief van het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims. In dit overleg werken de volgende organisaties samen: het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Raad van Kerken in Nederland en het Contactorgaan Moslims en Overheid. Daarmee is Geloven in Samenleven verbonden met talloze synagogen, kerken en moskeeën.

Geloven in Samenleven bevordert en ondersteunt  de lokale samenwerking tussen moskeeën, kerken en synagogen. Deze gebedshuizen hebben te maken met gezamenlijke uitdagingen: veiligheid, discriminatie en radicalisering. Onderlinge samenwerking vergroot de leefbaarheid. Tekenen van betrokkenheid doen dan goed.

Geloven in Samenleven biedt een platform om de praktische ervaringen met de onderlinge samenwerking (‘diapraxis’) uit te wisselen en om van elkaar te leren. Daarnaast kan Geloven in Samenleven mensen en groepen trainen om de samenwerking te versterken.

Bestuur

Geloven in Samenleven is een zelfstandige stichting.

De bestuursleden zijn:

  • Rasit Bal (voorzitter)
  • Hanneke Gelderblom-Lankhout (secretaris)
  • Johan de Ruiter (penningmeester)

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten. Zij kunnen statutair geen aanspraak maken op een vergoeding voor de tijd die ze in de stichting investeren.
De coördinator heeft een aanstelling van 80%. De stichting volgt de regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland voor beloningsbeleid  en onkostenvergoedingen.
Professionele trainers en adviseurs ontvangen een vergoeding per uur en een onkostenvergoeding op declaratiebasis.
Voor de regionale contactpersonen geldt de wettelijke vrijwilligersvergoeding.

ANBI

De stichting Geloven in Samenleven is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Geloven in Samenleven
Mechelsestraat 36, 2587 XZ Den Haag
Bankrekening NL40 TRIO 0379 6568 33
Kamer van Koophandel 74859951
Fiscaal nummer RSIN 8600.52.990
www.geloveninsamenleven.nl
secretaris@geloveninsamenleven.nl

Netwerk

Geloven in Samenleven werkt aan een netwerk van mensen die ervaring hebben met de plaatselijke samenwerking tussen moskeeën, kerken en synagogen. Je bent ook van harte welkom als je interesse hebt in die samenwerking.

Doelstelling

De stichting wil de lokale en regionale praktische samenwerking tussen mensen van diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities  ondersteunen en  verbreden. Dit doen wij  vanuit de visie ‘verbinden van verschillen en opkomen voor elkaar’.

 

Beleidsplan

De stichting GIS heeft een beleidsplan voor de periode 2020 tot en met 2023: Het goede bij elkaar versterken

David Renkema geeft zijn visie op de stand van zaken in het essay Interreligieuze samenwerking. Hij draagt dit essay op aan de nagedachtenis aan Jan Post Hospers.

 

Jaarrekening en begroting

Privacyverklaring

Het bestuur van de stichting Geloven in Samenleven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. De functionaris gegevensbescherming is de coördinator van de stichting. Het bestuur en de coördinator zijn te bereiken via secretaris@geloveninsamenleven.nl.

 

Foto header: Werkgroep Kerk en Moskee Huizen/ Gemeenschappelijk gebed.