literatuur inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

literatuur jongeren en vrouwen

literatuur islam nederland 100

literatuur islam geschiedenis 100

literatuur islam christen 100

literatuur brochures en tijdschriften

We hebben voor u een groot aantal hulpmiddelen verzameld die u kunt gebruiken bij het opzetten van lokale groepen of activiteiten. U kunt deze vrij downloaden.

Model voor een gezamenlijke intentieverklaring

Beleids- en werkplan plaatselijke groep (voorbeeld)

Basismodel opzetten plaatselijke groep (voorbeeld)

Contact leggen met de moskee (draaiboekje)

Contact tussen imam en pastor (draaiboekje)

Introductie van een imam of pastor (draaiboekje)

Zoeken naar gebedsruimte of de bouw van een nieuwe moskee
(draaiboekje)

Ramadan-groet Raad van Kerken

Model om een vrouwengroep te starten (Sohbet-model)

Amsterdamse vrouwengroep: doel, opzet en organisatie

De Vrouwen-dialooggroep in Nijmegen

Verwante buren
Hoe zit het met de verhouding tussen kerk en moskee, tussen christelijk geloof en islamitisch geloof? En ook: in hoeverre ken je elkaar? Ken je elkaar ook van binnenuit?
In een studieverlof van een maand in oktober 2012 heeft ds. Itse de Boer in Delzijl door middel van interviews geprobeerd hierover wat meer duidelijkheid te krijgen. En uit de vragen is ook het nodige naar voren gekomen wat –in elk geval in Delfzijl- de moeite waard is om op verder te bouwen.
samenvatting | verslag

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha