literatuur inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

literatuur jongeren en vrouwen

literatuur islam nederland 100

literatuur islam geschiedenis 100

literatuur islam christen 100

literatuur brochures en tijdschriften

Als kind vragen stellen aan de Koran is spannend en leerzaam. Voor ouders schept het een band met het kind om samen de Koran te ontdekken. In deze prachtig geïllustreerde koranuitleg maken kinderen speels en creatief kennis met de verhalen over de grote profeten en de betekenis van korte soera's.

Hoe combineer je, als jonge moslimvrouw of -man de wens om een leven te leiden volgens de regels van de islam, en tegelijkertijd te emanciperen en deel uit te maken van de Nederlandse samenleving?

Dit boek geeft een beeld hoe je vanuit islamitische optiek naar seksualiteit kunt kijken. Het verbindt islamitische ethiek met het mysterie van mens en schepping, zonder gebruik te maken van voorschriften en richtlijnen.

Deze door rabbijn Soetendorp, de christelijke theologe Maria de Groot en de islamitische geestelijke Van Bommel samengestelde bundel bevat verhalen en enkele gedichten rondom de thema's licht, liefde, geweld, vrede, hoop, recht en onrecht, dood, nieuw leven, tijd en eeuwigheid, zoals deze in de joodse, christelijke en islamitische traditie vertolkt zijn.

Het verschil in denken van moslims en niet-moslims
Europa is verdeeld in een 'wij' en een 'zij'.'Moslims' en 'niet-moslims' staan tegenover elkaar. In het debat tussen de partijen klinkt steeds weer dezelfde mantra: moslims moeten de kloof dichten. Zij moeten zich aanpassen. Zij moeten een verlichting doormaken.

Welke bijdrage kan de islamitische traditie leveren aan de democratische samenleving in Nederland?
In Islam in Nederland denken intellectuelen met een christelijke en een islamitische achtergrond na over deze zeer belangrijke vraag.

Als Santing na bijna twee decennia terugkeert uit Turkije in Nederland, merkt ze snel hoe ook hier de samenleving is veranderd. Maar deze verandering is veel minder positief. De open, liberale, samenleving waarin de persoonlijke vrijheid en ruimte voor ontplooiing centraal stond, is vervangen door een naargeestig en bekrompen klimaat.

Islam en Ethiek
Een groeiend deel van de Nederlandse en Vlaamse bevolking heeft een islamitische achtergrond. De meeste belijdende moslims hebben er geen problemen mee in een westerse samenleving te leven. Maar de media wekken een andere indruk, die bepalend lijkt te zijn.

Dit boek is geschreven voor een christen en een moslim die met elkaar een leven willen opbouwen vanuit verschillende achtergrond qua cultuur en godsdienst. Ze zoeken naar mogelijkheden om samen vorm te geven aan hun relatie en lopen daarbij aan tegen moeilijkheden bij het vormen van hun eigen levensovertuiging.

Notities over een rekkelijk geloof
Theoloog en publicist Mohamed Ajouaou vindt dat de islam tot een fabriek van verboden is verworden. Voor veel moslims zijn de bronnen van de islam als een grabbelton, waaruit men naar believen neemt wat men ter ondersteuning van de eigen denkbeelden nodig heeft.

In deze publicatie tracht de auteur, die onder andere als universitair docent islam verbonden is aan de VU, een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk en wetenschappelijke debat rond de islam in de Westerse samenleving.

In 'Een jihad van vertrouwen' zet theoloog en filosoof Tariq Ramadan zijn denkbeelden op een toegankelijke manier uiteen. Hij schetst allereerst zijn persoonlijke ontwikkeling, hoe hij door zijn reizen betrokken is geraakt bij de problemen van armoede, migratie en globalisering, hoe zijn geloof gestalte kreeg en hoe zijn wetenschappelijke loopbaan verliep.

In het eerste, theoretische deel van Westerse moslims en de toekomst van de islam ontvouwt Ramadan een nieuwe interpretatie van de bronnen die geschikt is voor een westerse samenleving.

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha