literatuur inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

literatuur jongeren en vrouwen

literatuur islam nederland 100

literatuur islam geschiedenis 100

literatuur islam christen 100

literatuur brochures en tijdschriften

Als de Koran verboden zou moeten worden waarom dan ook de Bijbel niet? Deze ‘heilige’ boeken, de Tenach of het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Koran, worden immers vaak gebruikt om geweld te verdedigen, kruistochten of heilige oorlogen te legitimeren?

In dit boek worden 13 verhalen behandeld uit de Bijbel en de Koran die duidelijke overeenkomsten met elkaar vertonen. Zo is er de Bijbelse Maria die in de winter in Bethlehem bevalt van Jezus en toch maagd blijft en kent de Koran de maagd Maryam die onder een wuivende dadelpalm aan een helder stromende beek bevalt van haar Isa.

Tussen moslims en christenen bestaat veel wederzijdse onwetendheid. Ds. Claude Molla heeft een boek geschreven om deze te bestrijden.

Andrews begint zijn boek -de eerste twee hoofdstukken- met een beknopt overzicht over de geschiedenis van geweld dat voortgekomen is uit zowel 'het christendom' als uit 'de Islam'. Zijn motief daarvoor is lofwaardig: eerst de balk uit je eigen ogen weghalen voordat je de splinter weghaalt uit het oog van een ander.

In het multicultureel onderwijs zijn christen-en moslimkinderen met elkaar in contact gekomen en aan elkaar gewend geraakt. Maar wat bij jonge kinderen haast spelenderwijs tot stand komt, is voor volwassenen lang niet zo vanzelfsprekend.

Koran en Bijbel verteld voor iedereen
Ibrahiem en Abraham past in onze tijd, waarin mensen uit de drie Abrahamitische geloofsgroepen - joden, christenen en moslims - elkaar in de multiculturele samenleving steeds vaker tegenkomen: op school, in de buurt of bij de sportclub. Dit boek geeft verhalen weer uit tenach, bijbel en koran, met het oog op kinderen vanaf ongeveer tien jaar.

100 vragen van moslims beantwoord
Wat moeten christenen doen voor hun geloof? Hebben zij ook religieuze voorschriften? Hoe bidden zij? Hebben christenen ook voedselvoorschriften? Waarom dopen zij mensen? Hoe gaat dat? Wat betekent Pinksteren?

In dit boek worden de kleine honderd teksten uit de Koran besproken die over Jezus handelen. Eerst wordt de historische context geschilderd van de christenen en hun opvattingen in de tijd van de profeet Mohammed. Ook de voornaamste verschillen komen aan de orde: namelijk de ontkenning dat Jezus zoon van God is. Dat Hij niet een van de Drie(eenheid) is en van het kruis werd gered.

Wat joden, christenen en moslims scheidt en bindt
Als invalshoek tot het gesprek tussen jodendom, christendom en islam neemt de auteur de plaats van de patriarch Abraham. De drie wereldgodsdiensten hebben zich sinds hun ontstaan op een eigen wijze ontwikkeld, hebben een eigen identiteit en onderscheiden zich van elkaar. Joden, christenen en moslims zijn tot op de dag van vandaag elkaars buren, landgenoten en collega's, maar vaak ook elkaars tegenstanders en vijanden. Toch grijpen de drie tradities terug op een figuur die centraal is voor het zelfbegrip van elk: Abraham.

Jodendom, christendom en islam zijn verwante religieuze tradities. Een deel van de verhalen uit Tenach, Bijbel en Koran is daarom in alle drie de tradities terug te vinden. Het betreft hier met name de verhalen rond de aarstvaders en aartsmoeders en de geschiedenissen van de profeten.

Vaak kom je de vraag tegen bij bepaalde protestanten: is Allah wel dezelfde God als de God in wie christenen geloven? Gaat het om twee goden of om een God? Moslims en christenen die vandaag de dag in diepgravende conflicten betrokken zijn, aanbidden dezelfde God?

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha