literatuur inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

literatuur jongeren en vrouwen

literatuur islam nederland 100

literatuur islam geschiedenis 100

literatuur islam christen 100

literatuur brochures en tijdschriften

De koran is meer een boek dat gehoord dan gelezen wil worden. Bij alle mogelijke gelegenheden wordt door en voor moslims de koran geciteerd. Elke jonge moslim leert bepaalde hoofdstukken uit zijn hoofd.

Zijn de westerse en de islamitische wereld te verzoenen? Velen noemen Islam en terrorisme in een adem. Terroristen plegen hun aanslagen in naam van de heilige oorlog en commentatoren verbinden fundamentalisme, fanatisme, geweld en geloof vaak veel te gemakkelijk. De overgrote meerderheid van de moslims voelt zich met de denkbeelden van deze extremistische geloofsaanhangers niet verwant. Islam en salam (= shalom) wil zeggen: vrede.

Praktische hulp bij het lezen van de koran aan de hand van de tweede soera, 2011
De Koran is een veelbesproken tekst. Al 14 eeuwen is het de basistekst van de Islam, de religieuze beweging die na het christendom wereldwijd de meeste aanhangers heeft. Voor buitenstaanders is het niet meteen een toegankelijke tekst.

Toen op 11 september 2001 New York en Washington onder vuur kwamen te liggen, lag het niet voor de hand te denken dat dit een uiting was van een interne islamitische kwestie. In de jaren negentig van de vorige eeuw had de jihad immers aan kracht ingeboet, na mislukkingen in Egypte, Bosnië, Saudi-Arabië en Algerije. De aanslag op 'verre vijand' de Verenigde Staten was een groot publicitair succes.

De toekomst van een wereldreligie
In 'De islam' geeft Küng een grondig en compleet overzicht de qua aanhang op een na grootste wereldgodsdienst. Hij toont aan dat er zonder een dialoog met de islam geen uitzicht is op een duurzame wereldvrede of op een harmonieus samenleven met moslims in Europa. Wie de huidige wereld wil begrijpen, moet de islam begrijpen.

Aan Allahs namen kennen moslims spirituele krachten toe; het reciteren ervan is een goed islamitisch gebruik. Kort en duidelijk worden ze - een per pagina - in deze uitgave besproken: hun betekenis, de toepassing ervan, de vereiste innerlijke houding hiertegenover. Het hierop dieper ingaan in inleiding en nawoord verhoogt de informatieve waarde van het boek.

Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie en politiek.
De publieke en wetenschappelijke belangstelling voor de islam is de laatste jaren stormachtig toegenomen. Verwonderlijk is dat niet. Het gaat om een zesde van de wereldbevolking, en om een godsdienst en cultuur met een steeds groter politiek gewicht. De islam is niet meer ver van ons bed: via de media en migranten krijgt men er in het Westen elke dag mee te maken.

In deze inleiding in de islam komen achtereenvolgens aan de orde: ontstaan, geschiedenis (met een stuk over kruistochten en djihâd; en in het stuk over het Moorse Spanje een uitwijding over het zogenaamde Barnabas-evangelie), geloofsleer (onder andere de mystiek/soefisme), de 'huisregels' (islamitische wet, waarbij islam en mensenrechten), de "huisvredebreuk?" (verschillende stromingen; sji'ieten, Bahai en anderen), moslims in Nederland en een korte nabeschouwing over het noodzakelijke gesprek tussen de godsdiensten.

Islam voor beginners
Moeten vrouwen een sluier dragen en mannen een baard? Moet je een dief zijn hand afhakken en een moordenaar zijn hoofd? Wat voor man was Mohammed? Is de Islam de nieuwe vijand?

Geschiedenis van een wereldgodsdienst
Geen religie in onze tijd is meer gevreesd en vaker verkeerd begrepen dan de islam. In de verbeelding van het Westen is de islam synoniem aan vrouwenonderdrukking, burgeroorlog en terrorisme. In Islam, de geschiedenis van een wereldgodsdienst corrigeert Karen Armstrong deze visie.

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha