literatuur inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

literatuur jongeren en vrouwen

literatuur islam nederland 100

literatuur islam geschiedenis 100

literatuur islam christen 100

literatuur brochures en tijdschriften

Dit boek weerspiegelt de zorg die in moslimgemeenschappen leeft over weerstand en agressie tegen moskeeën en wil beter onder de aandacht brengen welke betekenis moskeeën in Nederland hebben. Het is bedoeld voor een breed publiek dat belangstelling heeft voor de plaats van de islam en moslims in de samenleving, maar vooral ook voor politici en beleidsmakers.

valk mikpunt moskeeHet boek bestaat uit bijdragen van auteurs die goed zijn ingevoerd in de verschillende aspecten van religie, discriminatie en racisme en van vraagstukken rond integratie en inburgering. Zij hebben een academische achtergrond in islamitische theologie, theologie, islamstudies, rechtswetenschappen, tekstwetenschap en sociale wetenschappen waaronder politicologie, antropologie en etnische studies.

De essays gaan in op verschillende aspecten van agressie en weerstand tegen moskeeën evenals op de geschiedenis en analyse van overheidsbeleid. Er wordt duidelijk gemaakt welk effect discriminatie heeft op islamitische gemeenschappen.

De bijdragen over de maatschappelijke waarde van moskeeën, hun onschendbaarheid en de waarde van dialoog bieden aanknopingspunten voor meer acceptatie tussen de meerderheidsbevolking en islamitische gemeenschappen en voor het tegengaan van discriminatie.

Dr. Ineke van der Valk, Universiteit Leiden is gespecialiseerd in racisme, islamofobie, radicalisering en extremisme.

Uitgave: Brave New Books, 2019
ISBN-nummer 9789402190083

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha