Afdrukken
Wat is de betekenis van het Heilige Land (Palestina/Israel) voor christenen, joden en moslims? Aan wie behoort het land? Daarover bestaat niet alleen een ernstig politiek en godsdienstig conflict ter plaatse, maar ook wereldwijd.

berge land van mensenIn Nederland leidt die vraag ook steeds weer tot heftige discussies. De auteur, een groot deel van zijn leven betrokken bij vredesorganisaties, is voorzitter van een organisatie die steun verleent aan Israelische vredes- en mensenrechtenorganisaties.

Hij wil de vraag beantwoorden of er mogelijkheden zijn voor een echte dialoog. Daartoe brengt hij op voortreffelijke wijze in een drieslag eerst een veelheid van katholieke en protestantse opvattingen in kaart, dan de joodse (de triade 'God, Thora en Land') en vervolgens de islamitische met de opvattingen over het huis van de islam, huis van de oorlog en huis van het verdrag.

Hij spreekt aan het slot van een diepwerkende maatschappelijke kracht, die de religies vormen tot in de moderne tijd toe. Te snel worden religies en geweld gekoppeld door de een ter legitimatie, door de ander om de religie te wraken. Met geduld en inspanning, zo hoopt hij, kan het potentieel om religies voor gerechtigheid en vrede te laten werken ontwikkeld worden.
Informatief, goed gedocumenteerd, met eindnoten, literatuur en index.

Uitg. Valkhof Pers, 2011

Deel artikel via