literatuur inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

literatuur jongeren en vrouwen

literatuur islam nederland 100

literatuur islam geschiedenis 100

literatuur islam christen 100

literatuur brochures en tijdschriften

Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse en Europese samenleving wijzen onophoudelijk in de richting van deze godsdienst. Kranten, internetsites en televisie-uitzendingen wijden er commentaren aan. Helaas, de paradox is: hoe meer uitleg, des te minder men er iets van begrijpt.

Dit heldere basisboek is geschreven voor professionals die grip willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om politie, rechtspraak, onderwijs, of we nu burgemeester zijn, leerkracht of journalist; we hebben visie, inzichten en handvatten nodig in een tijd waarin polarisatie - wij-zij denken - zich als een rode draad door politiek en samenleving rijgt.

Wat wij in Nederland kunnen leren van Albanezen en anderen over positief samenleven als christenen en moslims. 
Samenleven in harmonie tussen mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden wordt in Nederland minder eenvoudig. Het verharde politieke debat, aanslagen en vluchtelingenstromen roepen naast vragen ook onzekerheid op. Spanningen nemen daardoor toe.

Wat is de betekenis van het Heilige Land (Palestina/Israel) voor christenen, joden en moslims? Aan wie behoort het land? Daarover bestaat niet alleen een ernstig politiek en godsdienstig conflict ter plaatse, maar ook wereldwijd.

Dit boek weerspiegelt de zorg die in moslimgemeenschappen leeft over weerstand en agressie tegen moskeeën en wil beter onder de aandacht brengen welke betekenis moskeeën in Nederland hebben. Het is bedoeld voor een breed publiek dat belangstelling heeft voor de plaats van de islam en moslims in de samenleving, maar vooral ook voor politici en beleidsmakers.

Dit boek is een van de eerste Nederlandse wetenschappelijke studies naar islamofobie en werd geschreven in opdracht van het Euromediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo).

Het rapport gaat over islamofobie en discriminatie van moslims. Het is het tweede boek van de auteur over dit onderwerp en verschijnt in het kader van een meerjarig monitorproject.

Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, is één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek Niet in Gods naam houdt hij een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.

Khalid Benhaddou is de verpersoonlijking van de 'rationele islam', een moderne islam die de westerse democratische regels en de Europese verlichtingswaarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran. Met dat ideaal werkt hij als imam in Gent en als coördinator van het Netwerk Islamexperts dat, in samenwerking met het departement Onderwijs, de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat.

Met ‘Yemma’ (Marokkaans voor ‘moeder’) geeft de schrijver zijn stemloze moeder een stem, een stem tegen de vergetelheid. Yemma is de echtgenote van een Marokkaanse eerste generatie gastarbeider. Zij is analfabeet en heeft nooit Nederlands geleerd.

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha