5 items tagged "Verbinden van mensen en opkomen voor elkaar"

 • Eerste jaarverslag Stichting Geloven in Samenleven

  Het bestuur van de stichting Geloven in Samenleven heeft het jaarverslag 2019 (inclusief financiën) vastgesteld. De stichting is in mei 2019 opgericht, als voortzetting van de projectgroep Geloven in Samenleven.
 • Hoe reageren we op (berichten over) een aanslag?

  Je gebouw openstellen voor de buurt
  Was de aanslag in Utrecht moslimextremisme? Hoe kwam de dader van de aanslag in Nieuw-Zeeland tot zijn daad? Wat was de rol van de media? Moskee El-Moslimien in Assen nodigde iedereen uit om op 24 maart 2019 daarover in discussie te gaan.
  Ruim dertig geïnteresseerden, buurtbewoners, politici, kerkelijke organisaties, maakten van de gelegenheid gebruik om met elkaar te praten en de moskee van binnen te bekijken. "Ik ben nog nooit in een moskee geweest. Dat was een aanleiding om langs te komen", zegt een vrouw uit Smilde.

  Verdraagzamer zijn
  De avond begint met vragen over de islam aan de drie aanwezige leden van het moskeebestuur. Gedurende de avond gaan de geïnteresseerden steeds meer met elkaar in discussie. Op zoek naar de vraag hoe extremisme kan ontstaan en hoe we verdraagzamer naar elkaar kunnen zijn.
  "Dit zijn de welwillende mensen, die interesse hebben voor de ander", constateert een buurtbewoner. "Zouden maar meer mensen dat hebben. Dan zou de wereld er beter uitzien. Het begint met communicatie en wederzijds begrip."

  Stel jouw gebouw open...
  Bijeenkomst in Moskee El-Moslimien in Assen

  Aanslagen in Parijs
  Hij verbaast zich over het feit dat Nederlanders via social media veel meer meeleefden met de aanslagen in Parijs, dan met de aanslagen in Nieuw-Zeeland die kort geleden plaatsvonden. Toen schoot een rechtsextremist vijftig bezoekers van twee moskeeën dood.
  Het bestuur van de El-Moslimien-moskee in Assen is blij verrast met de opkomst. Bij eerdere inloopavonden, kwam de helft van het aantal bezoekers opdagen.

  Een kaars branden
  Er zijn ook voorbeelden van religieuze gemeenschappen, die hun gebouw als een open huis aanbieden voor mensen die een moment stil willen zijn of een kaars branden.

  Deelneming betuigen
  Natuurlijk kun je ook bij een aanslag waar ook naar de moskee of kerk in de buurt gaan en de mensen daar condoleren. Bij moslims in Nederland bleek de schrik er flink in te zitten, na de gebeurtenissen in Christchurch! Op zo’n moment is een moment van contact, een (persoonlijke) blijk van meeleven van groot belang.
  De achterban kan worden opgeroepen en gestimuleerd dat (ook) te doen.

  Een verklaring opstellen
  De Raad van Kerken Zeist formuleerde ‘na Christchurch’ in een ‘Verklaring’ zijn medeleven:
  ‘Aan de leden van de Marokkaanse en de Turkse Moskee in Zeist, en alle anderen, islamiet of anders, die zich door de aanslag in Christchurch geraakt voelen.
  De daad van terreur, uitgevoerd in Christchurch, is te groot om in één keer te begrijpen. Onbegrijpelijk hoe een mens kan vergeten dat ook die andere mens, op wie hij het wapen richt, een naam heeft, een familie, een leven. Hetzelfde rode bloed als hij, dezelfde levensadem.
  Op deze dag van schrik, rouw, boosheid, angst en diep verdriet laat ik u graag weten dat ook onder christenen en kerken in Zeist aandacht uitgaat naar uw gemeenschap. In vele diensten aanstaande zondag zal ook voorbede voor u klinken.’
  Zie verder www.raadvankerkenzeist.nl

  Niet afwachten...
  Misschien zit hier ook een idee voor u bij?! Als je er samen in alle rust al eens over gepraat hebt, kan snel worden gehandeld als zich iets voordoet en gaat het momentum niet voorbij.

 • Moeders ontmoeten elkaar in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen

  Samen met moeders, die hun kinderen daar op de brede school hebben, is in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen een vrouwengroep opgezet. Bij de start van de groep kozen de deelneemsters voor het thema 'zorg'.
 • Oasegroepen

  Deelnemers aan een Oasegroep worden uitgenodigd om elkaar ‘hun levensverhaal’ te vertellen. De vraag hoe je met verlies omgaat – van een dierbare, je land van herkomst, of van je werk – kan een thema kan zijn. Maar ook bijvoorbeeld de vraag ‘Wat betekent geloven voor mij vandaag’.
 • Over ons...

  Doel
  De projectgroep Geloven in Samenleven (GiS) is in 2019 omgevormd tot een stichting. De stichting stelt zich ten doel de lokale en regionale praktische samenwerking tussen mensen van diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities te ondersteunen en te verbreden, vanuit de visie ‘verbinden van verschillen en opkomen voor elkaar’.
  Het accent ligt voor GiS bij de ontmoeting tussen christenen en moslims. Waar dat aan de orde is, ondersteunen we ook graag groepen en initiatieven die werken vanuit een breder levensbeschouwelijk perspectief.
  Ook worden maatschappelijke projecten ontwikkeld, die de lokale samenwerking kunnen bevorderen en versterken. De manier van werken is nadrukkelijk bottom-up. De plaatselijke situatie en de lokale vragen zijn uitgangspunt.

  Leden van het netwerk
  Het netwerk van Geloven in Samenleven wordt gedragen door enthousiaste, betrokken en deskundige vrijwilligers (christenen en moslims). De beleidsmedewerker Ontmoeting Moslims van de Protestantse Kerk in Nederland is coördinator van het project. Waar nodig worden stagiaires, andere deskundige vrijwilligers of professionals aangetrokken voor taken binnen één van de projecten.

  Ondersteuning van het netwerk
  Ondersteuning van het netwerk vindt plaats door:
  • Contactpersonen, die het contact met lokale groepen onderhouden.
  • De website.
  • De Nieuwsbrief, die plm. 4x per jaar verschijnt.
  • De jaarlijkse themadag.
  • Projecten, die tijdens de bezoeken van de contactpersonen worden besproken.

  Contactadres
  Voor vragen, suggesties etc. kunt u contact met ons opnemen via . Graag ontvangen we op dit mailadres ook uw verslagen van plaatselijke interreligieuze activiteiten en andere wetenswaardigheden. Wanneer u daarmee akkoord gaat, plaatsen we deze op onze website, zodat andere plaatsen hier kennis van kunnen nemen.

  Meedoen?!
  Tot nu toe is Geloven in Samenleven vooral gericht op het noorden en oosten van Nederland. Plaatsen in andere provincies, die mee willen doen, zijn van harte welkom.

  Stichting Geloven in Samenleven
  Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
  ● Voorzitter: dhr. Rasit Bal
  ● Secretaris: dhr. David Renkema
  ● Penningmeester: dhr. Johan de Ruiter
  ● Lid: mevr. Mirjam Ateş-Snijdewind
  Bankrekening: NL40 TRIO 0379 6568 33
  Kamer van Koophandel 74859951
  Fiscaal nummer (RSIN): 8600.52.990
  Contact:

  Het bestuur heeft in zijn vergadering van 10 oktober 2019 een meerjarenplan en een handboek voor de organisatie vastgesteld.

EasyTagCloud v2.8

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha