14 items tagged "Interculturele samenleving"

 • Adrien Candiard, De islam begrijpen - Of beter gezegd, waarom we er niets van begrijpen

  Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse en Europese samenleving wijzen onophoudelijk in de richting van deze godsdienst. Kranten, internetsites en televisie-uitzendingen wijden er commentaren aan. Helaas, de paradox is: hoe meer uitleg, des te minder men er iets van begrijpt.
 • De Groene Moskee

  Het project De Groene Moskee wil Turkse Nederlanders milieubewust maken.
  Samen met de Islamitische Stichting Nederland (Diyanet) begon het IVN drie jaar geleden het project De Groene Moskee. Bij het project ging het erom mensen met een islamitische achtergrond bewust te maken van milieuaspecten.
 • Handleiding Islamitisch begraven

  Bij de LOB (Landelijke Organisatie van begraafplaatsen) is de 'Handleiding Islamitisch begraven' uitgegeven, geschreven door Pauline Harmsen. In Nederland zijn op dit moment meer dan zeventig islamitische grafakkers. Er zijn echter nog zoveel lacunes in kennis en misvattingen bij zowel moslims als niet-moslims over hoe moslims ook in Nederland hun laatste rustplaats kunnen vinden, dat deze handleiding van Harmsen van groot belang is. Er zijn immers steeds meer moslims die hier begraven willen worden en niet in het land van herkomst van henzelf of hun ouders.
 • Ineke van der Valk (red.), Mikpunt Moskee

  Dit boek weerspiegelt de zorg die in moslimgemeenschappen leeft over weerstand en agressie tegen moskeeën en wil beter onder de aandacht brengen welke betekenis moskeeën in Nederland hebben. Het is bedoeld voor een breed publiek dat belangstelling heeft voor de plaats van de islam en moslims in de samenleving, maar vooral ook voor politici en beleidsmakers.
 • Interreligieus theaterproject As I left my father’s house

  Door de eeuwen heen zijn mensen op de vlucht geweest. In het interreligieus theaterproject As I left my father's house worden de vaak hartverscheurende vluchtverhalen van migranten van vandaag verbonden met die van de aartsvaders van Jodendom, Christendom en Islam.

 • Islamofobie

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • Jaarrapportage ‘Integratie 2009’

  Een samenvatting van de Jaarrapportage ‘Integratie 2009’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (van het Expertisecentrum van de PKN).

 • Jonathan Sacks, Niet in Gods naam -een pleidooi tegen religieus extremisme en geweld

  Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, is één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek Niet in Gods naam houdt hij een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.
 • Jongeren Geloven in Duurzaamheid

  De urgentie van het klimaatprobleem leeft onder jongeren, want als er nu niet gehandeld wordt om de CO2-uitstoot te verminderen, betalen zij en hun kinderen daarvoor straks de prijs. Het project ‘Jongeren Geloven in Duurzaamheid’ faciliteert kerken, moskeeën en andere religieuze gemeenschappen om hier concreet mee aan de slag te gaan.
 • Klimaatverklaring

  Hoe reageren wij in het nieuwe decennium op de klimaatverandering?
  Een bijdrage en oproep vanuit Jodendom, Christendom en Islam (met daarin Noach centraal). De klimaatconferentie in Kopenhagen heeft niet aan de verwachtingen beantwoord. Daarom hebben Joden, christenen en moslims begin 2010 een gezamenlijke verklaring uitgegeven.

 • Leesrooster Tenach, Bijbel en Koran

  Bent u op zoek naar een tekst voor de opening van een vergadering, of wilt u op een interreligieuze bijeenkomst of in een gespreksgroep teksten uit Tenach, Bijbel en Koran samen laten klinken?
  Ds. Jan Roelof Nienhuis, die eerder al meditaties schreef bij de 99 Namen van God in de islam, heeft nu ook een leesrooster opgesteld om de heilige teksten van joden, christenen en moslims met elkaar te verbinden.
 • Nederlandse versie Voorlichtingsfilm 'Islam en Moskee' verschenen

  De voorlichtingsfilm 'Islam en Moskee', die in opdracht van de Islamitische Stichting Nederland is gemaakt, in het Nederlands verschenen. De 22 minuten durende film geeft voorlichting over de grondbeginselen van de Islam en over de moskee.

 • Populisme

  Predikant en populisme: voorbij hitte, kilte en lauwheid

  Manifest Advent 2009 (Twente)

  Presentatie Geloven in Samenleven

   

 • Zorg

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?

EasyTagCloud v2.8

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha