8 items tagged "Bruggenbouwers"

 • A Common Word: Open Brief moslimgeleerden

  Najaar 2007 werd door 138 moslimgeleerden vanuit de hele wereld een verklaring gepubliceerd op internet onder de titel ‘A Common Word’ (‘Een gemeenschappelijk woord’). Dit als reactie op eerdere uitspraken van paus Benedictus in een toespraak in Regensburg, die door moslims werden opgevat alsof de paus de islam gewelddadig zou vinden. ’Een gemeenschappelijk woord’ is gericht aan ‘christenen, joden en alle mensen’.

 • Bart Brandsma, Polarisatie - Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken

  Dit heldere basisboek is geschreven voor professionals die grip willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om politie, rechtspraak, onderwijs, of we nu burgemeester zijn, leerkracht of journalist; we hebben visie, inzichten en handvatten nodig in een tijd waarin polarisatie - wij-zij denken - zich als een rode draad door politiek en samenleving rijgt.
 • Interreligieuze en Multiculturele Vrouwengroep Boxtel

  Tussen oktober 2015 tot en met april 2016 organiseerde de Interreligieuze en Multiculturele Vrouwengroep Boxtel vijf ontmoetingen tussen vrouwen met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

  Doelstelling
  Ontmoeting en gesprek tussen vrouwen uit Boxtel en omgeving met verschillende religieuze en culturele achtergronden om elkaar beter te leren kennen en te ontdekken wat ons beweegt en met elkaar verbindt.
 • Khalid Benhaddou, Is dit nu de Islam?

  Khalid Benhaddou is de verpersoonlijking van de 'rationele islam', een moderne islam die de westerse democratische regels en de Europese verlichtingswaarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran. Met dat ideaal werkt hij als imam in Gent en als coördinator van het Netwerk Islamexperts dat, in samenwerking met het departement Onderwijs, de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat.
 • Predikant en populisme: voorbij hitte, kilte en lauwheid

  Op 15 en 16 november 2010 vond in Huissen een Predikantenberaad plaats. Tijdens dit beraad gingen negen predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland met elkaar in gesprek over pastoraat in een tijd van maatschappelijke onzekerheid en populisme. Het beraad werd georganiseerd door Stichting Oikos in opdracht van Kerk in Actie Diaconaat in Nederland.

 • Tijdschrift Begrip: Bijbel en Koran over vreemdeling en gastvrijheid

  Het eerste nummer van het tijdschrift Begrip in 2016 gaat over vluchtelingen. Niet alleen over hoe de huidige joodse rabbijnen en islamitische juristen erover denken, maar vooral over wat Bijbel, Koran en islamitische traditie erover vertellen.
 • Van maatschappelijke onzekerheid naar populisme

  Nederlanders zijn over het algemeen heel positief over hun persoonlijke leven. Over de samenleving is men echter een stuk negatiever. Die onvrede richt zich vaak op de islam en op migranten, maar heeft een bredere en diepere achtergrond in onzekerheid over de gevolgen van de economische crisis, ergernis over ongelijke verdeling van die gevolgen, met ontslagen en bezuinigingen aan de ene kant en riante bonussen en vertrekpremies aan de andere kant.

 • Werken aan een veilige leefomgeving

  De gruwelijke aanslagen in Parijs (november 2015) hebben tot doel om angst te zaaien en de samenleving te ontwrichten. Na Charlie Hebdo, de aanslagen in Brussel en Kopenhagen, is dit de zoveelste. Helaas zijn er landen, waar dit nog veel vaker voorkomt. In Nigeria is dit aan de orde van de dag. Dit betekent ook dat er in Nigeria veel meer ervaring is, hoe hier mee om te gaan.

EasyTagCloud v2.8

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha