19 items tagged "Christenen-Moslims"

 • 'Christenen en Moslims – Wat geloven zij?’

  De Raad van Kerken heeft een digitale informatiebank gemaakt rond het thema ‘Christenen en Moslims - Wat geloven zij?’ De databank is in het leven geroepen, omdat er veel vragen binnenkomen vanuit bedrijven, instellingen en burgers naar kernthema’s uit de christelijke en islamitische traditie.

 • 'Christenen en Moslims – Wat geloven zij?’

  De Raad van Kerken heeft een digitale informatiebank gemaakt rond het thema ‘Christenen en Moslims - Wat geloven zij?’ De databank is in het leven geroepen, omdat er veel vragen binnenkomen vanuit bedrijven, instellingen en burgers naar kernthema’s uit de christelijke en islamitische traditie.

 • 'Leven, Oecumene, Wijsheid - teksten lezen uit Bijbel en Koran’

  Gedurende een aantal jaren heeft islamoloog  drs. Harry Mintjes in zijn woonplaats Amersfoort een Koran-kring geleid. Met een groep gemeenteleden las hij Koranteksten rondom wisselende thema’s. Op initiatief van de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken is een deel van dit materiaal toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.
 • Abdulwahid van Bommel, een Koran voor kinderen

  Als kind vragen stellen aan de Koran is spannend en leerzaam. Voor ouders schept het een band met het kind om samen de Koran te ontdekken. In deze prachtig geïllustreerde koranuitleg maken kinderen speels en creatief kennis met de verhalen over de grote profeten en de betekenis van korte soera's.
 • Bijbel en Koran

  Zoekt u materiaal om te gebruiken voor gespreksgroepen en dergelijke? Wij hebben een aantal mogelijkheden voor u verzameld en op een rij gezet.

 • Deo Volente en Insj' Allah

  -gespreksmateriaal over de Jacobusbrief en de Koran-
  Bijgaand materiaal biedt impressies van een hernieuwd lezen van de Jacobusbrief met soms uitstapjes naar de Koran. In vijf hoofdstukjes, naar de vijf hoofdstukken van de Jacobusbrief.
  Het is geschikt voor bijvoorbeeld gebruik in een gemeentekring, onder leiding van de plaatselijke pastor.
 • Hoe reageren we op (berichten over) een aanslag?

  Je gebouw openstellen voor de buurt
  Was de aanslag in Utrecht moslimextremisme? Hoe kwam de dader van de aanslag in Nieuw-Zeeland tot zijn daad? Wat was de rol van de media? Moskee El-Moslimien in Assen nodigde iedereen uit om op 24 maart 2019 daarover in discussie te gaan.
  Ruim dertig geïnteresseerden, buurtbewoners, politici, kerkelijke organisaties, maakten van de gelegenheid gebruik om met elkaar te praten en de moskee van binnen te bekijken. "Ik ben nog nooit in een moskee geweest. Dat was een aanleiding om langs te komen", zegt een vrouw uit Smilde.

  Verdraagzamer zijn
  De avond begint met vragen over de islam aan de drie aanwezige leden van het moskeebestuur. Gedurende de avond gaan de geïnteresseerden steeds meer met elkaar in discussie. Op zoek naar de vraag hoe extremisme kan ontstaan en hoe we verdraagzamer naar elkaar kunnen zijn.
  "Dit zijn de welwillende mensen, die interesse hebben voor de ander", constateert een buurtbewoner. "Zouden maar meer mensen dat hebben. Dan zou de wereld er beter uitzien. Het begint met communicatie en wederzijds begrip."

  Stel jouw gebouw open...
  Bijeenkomst in Moskee El-Moslimien in Assen

  Aanslagen in Parijs
  Hij verbaast zich over het feit dat Nederlanders via social media veel meer meeleefden met de aanslagen in Parijs, dan met de aanslagen in Nieuw-Zeeland die kort geleden plaatsvonden. Toen schoot een rechtsextremist vijftig bezoekers van twee moskeeën dood.
  Het bestuur van de El-Moslimien-moskee in Assen is blij verrast met de opkomst. Bij eerdere inloopavonden, kwam de helft van het aantal bezoekers opdagen.

  Een kaars branden
  Er zijn ook voorbeelden van religieuze gemeenschappen, die hun gebouw als een open huis aanbieden voor mensen die een moment stil willen zijn of een kaars branden.

  Deelneming betuigen
  Natuurlijk kun je ook bij een aanslag waar ook naar de moskee of kerk in de buurt gaan en de mensen daar condoleren. Bij moslims in Nederland bleek de schrik er flink in te zitten, na de gebeurtenissen in Christchurch! Op zo’n moment is een moment van contact, een (persoonlijke) blijk van meeleven van groot belang.
  De achterban kan worden opgeroepen en gestimuleerd dat (ook) te doen.

  Een verklaring opstellen
  De Raad van Kerken Zeist formuleerde ‘na Christchurch’ in een ‘Verklaring’ zijn medeleven:
  ‘Aan de leden van de Marokkaanse en de Turkse Moskee in Zeist, en alle anderen, islamiet of anders, die zich door de aanslag in Christchurch geraakt voelen.
  De daad van terreur, uitgevoerd in Christchurch, is te groot om in één keer te begrijpen. Onbegrijpelijk hoe een mens kan vergeten dat ook die andere mens, op wie hij het wapen richt, een naam heeft, een familie, een leven. Hetzelfde rode bloed als hij, dezelfde levensadem.
  Op deze dag van schrik, rouw, boosheid, angst en diep verdriet laat ik u graag weten dat ook onder christenen en kerken in Zeist aandacht uitgaat naar uw gemeenschap. In vele diensten aanstaande zondag zal ook voorbede voor u klinken.’
  Zie verder www.raadvankerkenzeist.nl

  Niet afwachten...
  Misschien zit hier ook een idee voor u bij?! Als je er samen in alle rust al eens over gepraat hebt, kan snel worden gehandeld als zich iets voordoet en gaat het momentum niet voorbij.

 • Inleiding, geschiedenis en mystiek Islam

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • Intertekstueel Bijbel en Koran lezen

  In nauwe samenwerking tussen vertegenwoordigers van de stichting Islam & Dialoog en de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland is cursusmateriaal ‘Intertekstueel Bijbel en Koran lezen’ ontwikkeld rond een zevental thema’s.
 • Islam en Christendom

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • Islam in Nederland

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • Jongeren en vrouwen

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • JOP INTERFAITH voor dialoog christen- en moslimjongeren

  Zaanse islamitische en christelijke jongeren ontmoeten elkaar rond religieuze onderwerpen. Daarbij gaat het vooral om ontmoeting en elkaar vertellen over de betekenis van het persoonlijke geloof. De hard-tegen-hardcultuur van de tegenwoordige debatten over de islam is deze jongeren vreemd.

 • Leesrooster Tenach, Bijbel en Koran

  Bent u op zoek naar een tekst voor de opening van een vergadering, of wilt u op een interreligieuze bijeenkomst of in een gespreksgroep teksten uit Tenach, Bijbel en Koran samen laten klinken?
  Ds. Jan Roelof Nienhuis, die eerder al meditaties schreef bij de 99 Namen van God in de islam, heeft nu ook een leesrooster opgesteld om de heilige teksten van joden, christenen en moslims met elkaar te verbinden.
 • Literatuur

  Geloven in Samenleven biedt op de website een mooi overzicht aan brochures en boeken. Zoekt u iets op het gebied van de ontmoeting tussen christenen en moslims?
 • Mediteren bij de 99 Namen van God in de islam

  De auteur van deze meditaties, ds. J.R. Nienhuis trekt lijnen tussen Koran, Tenach en Oude en Nieuwe Testament. Hij gaat in op wat geloven voor een moslim betekent en waar dat geloof wellicht aan dat van joden en christenen raakt. Wat roept dit op aan herkenning en verdieping?
 • Samen lezen in Bijbel en Koran

  bijbel koranDe afgelopen jaren zijn er verschillende materialen ontwikkeld rond het samen lezen van Bijbel en Koran.
  De brochure ‘Leven, oecumene en wijsheid’ biedt materiaal voor het gesprek op een gemeentekring voor twee tot zes bijeenkomsten, onder leiding van de eigen predikant. De brochure bevat uitgebreide handvatten en achtergrondmateriaal voor de kringleider.
  Het materiaal ‘Intertekstueel Bijbel en Koran lezen’ bevat zeven thema’s voor bespreking in een kleine groep christenen en moslims.
  Mediteren bij de negenennegentig Namen van God in de islam’ bevat breed materiaal voor de opening van bijeenkomsten, persoonlijke meditatie of bijvoorbeeld een serie in het plaatselijk kerkblad.
 • Volledige tekst van de Koran

  U kunt hier doorklikken naar de tekst van de Koran in de vertaling van J.H. Kramers.

 • Volledige tekst van de Koran

  U kunt hier doorklikken naar de tekst van de Koran in de vertaling van J.H. Kramers.

EasyTagCloud v2.8

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha