13 items tagged "Lokale activiteiten"

 • Abdulwahid van Bommel, een Koran voor kinderen

  Als kind vragen stellen aan de Koran is spannend en leerzaam. Voor ouders schept het een band met het kind om samen de Koran te ontdekken. In deze prachtig geïllustreerde koranuitleg maken kinderen speels en creatief kennis met de verhalen over de grote profeten en de betekenis van korte soera's.
 • Compassie-project

  In Groningen-stad startte het Platform Religie en Levensbeschouwing in de loop van najaar 2011 een driejarig 'Compassie-project. Dit mede op verzoek van de burgerlijke gemeente, die daarvoor een heel subsidie beschikbaar heeft gesteld. Dit op basis van het 'Handvest voor Compassie' van Karen Armstrong.

  Zie ook www.stadjersvoorcompassie.nl
  visiedocument compassieproject
  handvest voor Compassie

 • Eerste jaarverslag Stichting Geloven in Samenleven

  Het bestuur van de stichting Geloven in Samenleven heeft het jaarverslag 2019 (inclusief financiën) vastgesteld. De stichting is in mei 2019 opgericht, als voortzetting van de projectgroep Geloven in Samenleven.
 • Handleiding Islamitisch begraven

  Bij de LOB (Landelijke Organisatie van begraafplaatsen) is de 'Handleiding Islamitisch begraven' uitgegeven, geschreven door Pauline Harmsen. In Nederland zijn op dit moment meer dan zeventig islamitische grafakkers. Er zijn echter nog zoveel lacunes in kennis en misvattingen bij zowel moslims als niet-moslims over hoe moslims ook in Nederland hun laatste rustplaats kunnen vinden, dat deze handleiding van Harmsen van groot belang is. Er zijn immers steeds meer moslims die hier begraven willen worden en niet in het land van herkomst van henzelf of hun ouders.
 • Interreligieuze en Multiculturele Vrouwengroep Boxtel

  Tussen oktober 2015 tot en met april 2016 organiseerde de Interreligieuze en Multiculturele Vrouwengroep Boxtel vijf ontmoetingen tussen vrouwen met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

  Doelstelling
  Ontmoeting en gesprek tussen vrouwen uit Boxtel en omgeving met verschillende religieuze en culturele achtergronden om elkaar beter te leren kennen en te ontdekken wat ons beweegt en met elkaar verbindt.
 • Interreligieuze ontmoetingsweekenden voor jongeren

  Jongerencentrum ’t Wasdom in Zwolle, Stichting Islam & Dialoog en Stichting Interreligieuze Dialoog te Nijmegen organiseren interreligieuze jongerenweekends. Een ontmoetingsweekend voor jonge mensen met interesse voor (inter)religieuze en (inter)culturele dialoog. We gaan met elkaar in gesprek, maar ook met verschillende religies in de stad.

 • Jonathan Sacks, Niet in Gods naam -een pleidooi tegen religieus extremisme en geweld

  Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, is één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek Niet in Gods naam houdt hij een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.
 • Lagerhuisdebatten voor jongeren (voorbeeld Assen)

  Asser jongeren gaan met elkaar in debat. Het gesprek kan gaan over thema's uit de eigen leefwereld: school en werk, uitgaan, relaties en vriendschap, vooroordelen, cultuur en levensbeschouwing.
  Het is een initiatief van het Platform Levenbeschouwelijke Organisaties in Assen.

  Contactadres: ds. Bert Altena, .

 • Locale ondersteuning

  We hebben diverse documenten, die gebruikt kunnen worden bij het opzetten van locale activiteiten verzameld. U kunt ze hier allemaal downloaden en er uw voordeel mee doen.

 • Met elkaar in gesprek in Zwolle

  De aanslagen in Parijs en alles wat daarna gebeurde, hebben veel onrust veroorzaakt. Mensen zijn bang voor elkaar, voor mogelijke gevaren, voor wat zou kunnen gebeuren. Angst veroorzaakt achterdocht; vooroordelen veroorzaken nog meer angst en achterdocht. Het is de vraag of we er als samenleving beter en veiliger op worden als we elkaar steeds meer wantrouwen. Als we niet meer vragen, maar menen te weten hoe een ander denkt, voelt en doet.

 • Moeders ontmoeten elkaar in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen

  Samen met moeders, die hun kinderen daar op de brede school hebben, is in de multiculturele wijk Meijhorst in Nijmegen een vrouwengroep opgezet. Bij de start van de groep kozen de deelneemsters voor het thema 'zorg'.
 • Nijmegen: Moskee College Tour met uitleg over Islam

  In Nijmegen zal op 8 maart een debat plaatsvinden tussen prominente moslims en islamcritici waarbij vrijheid van meningsuiting en de rol van de Islam centraal staan. Dat is de opzet van de Moskee College Tour.

 • Samen lezen in Bijbel en Koran

  bijbel koranDe afgelopen jaren zijn er verschillende materialen ontwikkeld rond het samen lezen van Bijbel en Koran.
  De brochure ‘Leven, oecumene en wijsheid’ biedt materiaal voor het gesprek op een gemeentekring voor twee tot zes bijeenkomsten, onder leiding van de eigen predikant. De brochure bevat uitgebreide handvatten en achtergrondmateriaal voor de kringleider.
  Het materiaal ‘Intertekstueel Bijbel en Koran lezen’ bevat zeven thema’s voor bespreking in een kleine groep christenen en moslims.
  Mediteren bij de negenennegentig Namen van God in de islam’ bevat breed materiaal voor de opening van bijeenkomsten, persoonlijke meditatie of bijvoorbeeld een serie in het plaatselijk kerkblad.

EasyTagCloud v2.8

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha