Over de drempel …

Over de drempel …

Ontmoeting en samenwerking tussen moskeeën, kerken en synagogen Deze ZOOM-meeting wordt gehouden op 10 december 2020, van 19.00 tot 21.00 uur, met als thema ‘Wederzijdse beelden als drempel voor samenwerken’. De meeting is vooral bedoeld voor mensen in of...
Ambassade voor de Verdraagzaamheid 2020

Ambassade voor de Verdraagzaamheid 2020

Team Bruggen Bouwen Leeuwarden vijfde bij verkiezing Ambassade van Verdraagzaamheid Het Team Bruggen Bouwen Leeuwarden is 5e geworden bij de verkiezing voor de Ambassade voor de Verdraagzaamheid 2020. De prijs is bedoeld voor organisaties die zich hebben ingezet voor...
Stem op: Team Bruggen Bouwen Leeuwarden

Stem op: Team Bruggen Bouwen Leeuwarden

Het team Bruggen Bouwen Leeuwarden is genomineerd voor de Ambassade van de Verdraagzaamheid. De stichting Geloven in Samenleven is bijzonder trots dat we hebben mogen bijdragen aan de vorming van dit team. Maar de stap van ‘genomineerde’ naar ‘winnaar’ kan alleen...
Oproep

Oproep

Geloven in Samenleven (GIS) wil de lokale samenwerking tussen kerken, moskeeën en andere gebedshuizen inventariseren en vraagt daarbij onder andere de hulp van lokale raden van kerken. GIS wil een platform zijn waar moskeeën, kerken en andere gebedshuizen hun...
Symposium 27 oktober 2020 [AFGELAST]

Symposium 27 oktober 2020 [AFGELAST]

De stichting Geloven in Samenleven is in 2019 opgericht. Maar de activiteiten zijn al veel eerder begonnen, meestal verbonden met het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims. Te denken valt aan het netwerk van contactpersonen om de lokale samenwerking tussen...
Aanbod bijeenkomsten 2020-2021

Aanbod bijeenkomsten 2020-2021

‘Geloven in samenleven’ raakt aan heel menselijke ervaringen. Een negatieve ervaring is de angst voor aanslagen;  een positieve ervaring bestaat uit de verscheidenheid aan feest- en gedenkdagen. Oud-docent Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs (VO) en het...