Zoom meeting 2 sept. 2021: Opkomen voor elkaar …

Zoom meeting 2 sept. 2021: Opkomen voor elkaar …

Discriminatie van moslims en antisemitisme Discriminatie en antisemitisme zijn in alle opzichten strijdig met de idee van menselijke waardigheid. Ook gaat het in veel gevallen om overtredingen van de bestaande wet- en regelgeving. Ondanks deze waarden en normen, maken...
Menselijke waardigheid en mensenrechten

Menselijke waardigheid en mensenrechten

Levensbeschouwelijke en religieuze tradities In Vrijheid Verbonden en de Raad van Kerken hebben in juni 2021 een digitaal boek gepubliceerd met beschouwingen over de bijdragen vanuit diverse tradities aan de universele mensenrechten. Het gaat om artikelen vanuit het...
Databank Islam-Christendom gelanceerd

Databank Islam-Christendom gelanceerd

Het gehele archief van het tijdschrift Begrip Moslims-Christenen, dat van 1974 tot 2016 werd uitgegeven, is gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Deze mega-databank is voor iedereen te raadplegen via www.archiefbegripmoslimschristenen.jouwweb.nl. Betrouwbare...
Over de drempel

Over de drempel

Een gebedshuis heeft zowel letterlijk als figuurlijk een drempel voor relatieve buitenstaanders. Het vergt enige vrijmoedigheid om als christen een moskee binnen te gaan, als moslim een synagoge te bezoeken, enzovoorts. GIS organiseerde in 2020 een bijeenkomst met de...
Groene moskeeën en kerken

Groene moskeeën en kerken

Begin 2021 is de website Groene Moskeeën geopend. De initiatiefnemers zijn de Islamitische Stichting Nederland (Diyanet), Kerk in Actie en Tear. Daarmee is de website zelf al een prachtig voorbeeld van interreligieuze samenwerking. Wie even verder zoekt zal ook...
Terugblik op het werk in 2020

Terugblik op het werk in 2020

Het bestuur stelde de tekst van het jaarverslag 2020 op 27 januari 2021 vast. Het financiële deel werd op 22 februari 2021 goedgekeurd. Het is diep verdrietig dat we tussen deze beide data afscheid moesten nemen van Jan Post Hospers, tot zijn door secretaris van ons...