Best practices

Jongeren

Marokkaanse jongens hebben het imago lastig te zijn. Soms terecht, soms niet. Maar als anderen alle reden lijken te hebben om te klagen, is het tijd om iets te ondernemen. Zeker als de overlast ontaardt in bedreigingen, diefstal, vernielzucht of geweld, zullen politie en justitie optreden. Beter is om te voorkomen dat het zover komt. Eigen initiatief vanuit de Marokkaanse gemeenschap heeft dan een meerwaarde.

‘Weerbaar Meppel’ is een initiatief  van Mustapha el Barbari, een voormalige Nederlands kampioen karate, en een welzijnsorganisatie in de gemeente Meppel. Mustapha el Barbari is een held voor de Marokkaanse jongens en hij heeft ook goede relaties met het welzijnswerk. Hij geeft nu trainingen aan jongeren over weerbaarheid, respect en stress. De jongeren vertrouwen hem. In relatie tot de politie treedt hij soms op als hun woordvoerder.

Dit is een voorbeeld van een samenwerking tussen een initiatiefrijke sportman en een welzijnsorganisatie, niet tussen verschillende gebedshuizen. Het draagt wel bij aan de sociale cohesie in de stad.

Interesse? info@geloveninsamenleven.nl

Bruggenbouwen

Te vaak kennen moslims, christenen, hindoes, joden en anders- en ongelovigen elkaar niet of nauwelijks. Ze leven naast elkaar, niet met elkaar.  Soms is er over en weer sprake van vooroordelen. Soms is er sprake van haat tegen moslims, joden of LHBTI’ers of van discriminatie en racisme.

Welke rol kunnen en willen de gemeenschappen rond moskeeën, kerken, synagogen en andere gebedshuizen dan spelen? Samen werken om de problemen in de eigen samenleving op te pakken,  het tonen van solidariteit als mensen en gebedshuizen bedreigd worden, attent zijn als conflicten elders in de wereld doorwerken in de eigen omgeving.

Enschede en Leeuwarden hebben elk een team Bruggenbouwen. De teams bestaan uit mensen die geworteld zijn in hun eigen religieuze gemeenschap of levensbeschouwelijke organisatie. Deze mensen weten wat daar leeft en wat de gevoeligheden zijn. Als team weten ze wat er in de eigen samenleving speelt, ook onderhuids. Het team bepaalt zijn eigen agenda.

In Enschede bestaat die agenda o.a. uit de omgang met de aanhoudende demonstraties tegen een moskee. Het team adviseerde zowel de gemeente Enschede als het moskeebestuur hoe te reageren op de protesten. 

In Leeuwarden richt het team zich op het racisme. Deze discussie is zeer gepolariseerd. De vraag is hoe het zwijgende midden (de indirect betrokkenen) komt tot een redelijke positie in dit escalerende debat.

Interesse? info@geloveninsamenleven.nl

Vrouwen ontmoeten vrouwen

Wederzijds vertrouwen heeft tijd nodig. Het begint bij wijze van spreken met een kopje thee. Die eerste kennismaking kan uitmonden in gezamenlijke activiteiten, een wandeling of een bezoek aan een museum. Gaandeweg richten de gesprekken zich op de ervaringen in het dagelijks leven: het eten, de kleding, de familie etc. De lastige onderwerpen (wat ons scheidt …) komen  pas op tafel als het wederzijds vertrouwen is opgebouwd, dus niet bij het eerste kopje thee.

In Deventer komt een gemengde vrouwengroep al jaren achtereen bij elkaar. Gezelligheid en vriendschap staan voorop. Dat was alleen mogelijk door moed, leiderschap en volharding.

De vrouwen concluderen zelf: ‘Moslims verschillen van elkaar zoals christenen van elkaar verschillen. Maar ondanks al die verschillen zijn er overeenkomsten. Het is ontspannen. Je mag zijn wie je bent. Er moet niets. Er is geen verborgen agenda. Er is warmte vanuit je hart. We kunnen soms samen bidden in de kerk of in de moskee, ieder op haar eigen wijze. We geven om elkaar. Er is openheid en vertrouwen. We komen bij elkaar ‘om niet’. Het heeft te maken met elkaar onvoorwaardelijk liefhebben.’

Interesse? info@geloveninsamenleven.nl

Groene gebedshuizen

Binnen het christendom, de islam en het jodendom bestaan allerlei aanzetten voor een goede – voorzichtige – omgang met de biosfeer (zoals planten en dieren), de aarde, het water en de lucht. Die aanzetten zijn niet altijd en overal zichtbaar, maar de bronnen zijn wel degelijk aanwezig. Sterker, die bronnen zijn meer dan ooit essentieel om ecologische rampen te voorkomen: uitsterven van soorten, klimaatverstoring, droogte en overstromingen.

Een groeiend aantal kerken en moskeeën probeert de ecologische voetafdruk van de eigen gebouwen te verminderen: groene kerken en groene moskeeën. Ze zijn zelf aan de slag gegaan. Vaak niet alleen in het eigen gebouw, maar ook in de huishoudens van mensen die betrokken zijn bij die kerk of moskee.

Op landelijk niveau is er sprake van samenwerking tussen o.a. Groene Kerken (Kerk in Actie), werkgroep Nederland Laudato Si’ (katholiek) en ISN (islamitisch). Plaatselijk was er een mooie samenwerking tussen 20 Haagse gebedshuizen: uitwisseling van kennis, gezamenlijke bezinning en kennismaking met elkaars ‘groene’ motivatie.

Meer informatie bij diaken Pier Tolsma (katholiek), Huseyin Sen (ISN) of Jan Vroonland (Kerk in Actie), te bereiken via info@geloveninsamenleven.nl.