Groene moskeeën en kerken

Groene moskeeën en kerken

Begin 2021 is de website Groene Moskeeën geopend. De initiatiefnemers zijn de Islamitische Stichting Nederland (Diyanet), Kerk in Actie en Tear. Daarmee is de website zelf al een prachtig voorbeeld van interreligieuze samenwerking. Wie even verder zoekt zal ook...
Terugblik op het werk in 2020

Terugblik op het werk in 2020

Het bestuur stelde de tekst van het jaarverslag 2020 op 27 januari 2021 vast. Het financiële deel werd op 22 februari 2021 goedgekeurd. Het is diep verdrietig dat we tussen deze beide data afscheid moesten nemen van Jan Post Hospers, tot zijn door secretaris van ons...
Geloven in Samenleven in Noord-Holland

Geloven in Samenleven in Noord-Holland

Het was een bijzondere ervaring om een regionale ontmoetingsdag via Zoom te doen. Ruim 40 mensen namen vanuit hun eigen huis deel en ontmoetten elkaar. Het was een boeiende en ook leerzame bijeenkomst.     Abdulwahid van Bommel gaf in samenspraak met Jan...
Handreiking Bruggenbouwen

Handreiking Bruggenbouwen

De afgelopen jaren verzorgde Geloven in Samenleven in drie gemeenten een training Bruggenbouwen: Enschede, Leeuwarden en Gouda. Dit was mogelijk dankzij het enthousiasme ter plekke, de inbreng van goede trainers en de investeringen van het Ministerie van Sociale Zaken...