Op vrijdag 20 september 2019 viert het Interreligieus Platform zijn 15-jarig bestaan. Dit heuglijke feit wordt gevierd samen met het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek, centrum voor bezinning en ontmoeting, dat met deze avond het begin van het cursusjaar inluidt. Het wordt door deze samenwerking een bijzondere avond van beide groepen.

logo platf sittardHet Platform wil inwoners van Sittard-Geleen en wijde omtrek met hun verschil-lende religieuze, kerkelijke, culturele en sociale achtergrond door middel van allerlei activiteiten met elkaar in contact brengen met als doel het krijgen van respect en waardering voor elkaar en elkaars tradities. Het Platform vervult al 15 jaar een unieke rol in de gemeente!

Het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek bestaat al ruim dertig jaar en presenteert ieder jaar een programma met deskundige inleiders en eigentijdse thema’s op het snijvlak van religie en cultuur.

De samenwerking tussen beide groepen heeft geleid tot een bijzondere invulling van het Lustrumfeest van het Platform waarbij gekozen is voor de vertoning van een film waar de ontmoeting c.q. botsing van verschillende religieuze tradities op een humoristische wijze getoond wordt, waarbij respect en tegelijk relativering een wezenlijke rol spelen. Het gaat om de film Bon Dieu van Philippe de Chauvron uit 2014 over een katholiek gezin uit de Franse provinciale bourgeoisie waarvan de ouders zich een breuk schrikken als drie van de vier dochters willen trouwen met een man met een ander geloof en cultuur. Gelukkig komt de vierde dochter met een katholieke jongen, maar…

Het is een boeiende, geestige film waarbij je kritische vragen over je eigen verdraagzaamheid kunt stellen. Na afloop van de film wordt hierover onder leiding van Wim Cuypers (Kringenwerk) het gesprek aangegaan.

De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn, met een hapje en een drankje. Van harte welkom!

Waar: Ontmoetingskerk Emmaplein 50, 6161 SB Geleen.

Wanneer: vrijdag 20 september 2019 om 19:30 uur.
Informatie: ; zie verder: www.interreligieusplatform.nl.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha