Serie bijeenkomsten in Assen over omgaan met en verbinden van verschillen
Als je solliciteert met zulke namen, voelt het dan anders of voelt het dan ook als heel gewoon? Collega’s doen vaak anders tegen je en … toch ook heel gewoon? Op straat zien ze je als anders … maar ook als heel gewoon? En ben je dan ook nog moslim(a), dan ben je echt heel anders en niet gewoon lijkt me!?

Abdeslam Aarab, een jongere uit Dronten, schreef in 1994 een gedichtenbundel 'Kind in een kloof':

Een wereldverschil

Gebergten en couscous
vrouwen in gewaden
een wereld ver van hier

Hoge huizen en aardappelen
vrouwen op hoge hakken
een wereld ver van daar

Geklemd tussen beide
hoor ik mezelf zeggen
'Ik ben moe'
  Gevallen

Als een breiwerk
zijn voor mij
de culturen gemaakt

Tussen beide
voel ik mij
een gevallen steek
  Kind in een kloof

Culturen
zo verschillend
zo ver

van elkaar

Toch

samenbrengend
door elk 
kind in een kloof

Vijfentwintig jaar later: een derde generatie medelanders onder ons. Klopt dit alles nog? Hoe is het met al die kinderen uit de kloof? Nu net als wij: zoekers naar vrede en geluk!?
'We zijn allemaal op weg. Een weg die oplicht, een weg door het leven. Een weg waarop geluk bereikbaar wordt, en vertrouwen en vrede geen onhaalbare idealen meer zijn. Een weg om te gaan …'. Daarover gaat het in religies. En al die verschillende godsdiensten herkennen dat ook van elkaar. Zij weten natuurlijk ook wel waarin ze van elkaar verschillen. En ze zitten vaak ook vast aan hun eigen woorden en rituelen. Die zijn hun immers dierbaar. Maar het is niet moeilijk om over de grens heen te kijken. Het is vanzelfsprekend om in de ander te herkennen wat je zelf gevonden hebt: zo’n weg van geluk. Dat verbindt dus ook met elkaar. Is dit niet al te mooi?

Religies staan toch vaak tot de tanden toe gewapend tegenover elkaar. Ja dat is onmiskenbaar het geval. Het is niet altijd de schuld van religies: soms weet slechte politiek handig misbruik te maken van godsdienstig geloof. Maar soms maken godsdiensten dat ook wel heel makkelijk. Oproepen tot geweld behoren ook tot het repertoire van godsdienstige prediking. Zelfs in heilige boeken vind je teksten die de aanhangers motiveren om het zwaard op te nemen. Alle godsdiensten worstelen daarmee. En dat herkennen zij ook in elkaar. Er valt heel wat te bestuderen over hoe de aanhangers van diverse religies omgaan met hun heilige boeken. Ook als het gaat om lastige passages die tegen de haren instrijken.

Elke religie heeft daar ervaring mee. En kent de opgave om toch bij idealen van vrede uit te komen. Dàt zal telkens weer opduiken in de worsteling van godsdiensten met hun traditie: dat het uiteindelijk om geluk en vrede gaat. "Als godsdiensten dat bij elkaar herkennen hebben ze elkaar wat te vertellen. En hebben ze ook samen iets te vertellen in deze maatschappij", aldus Jan Peter Schouten, theoloog/ socioloog/Hindoekenner, in Bezinning 54, RvK Nederland- Amersfoort- 2017.

We zullen in ons cursusblok voldoende aandacht hebben voor de begrippen oorlog en vrede, jihad en salam, islam en missie bij zowel christenen als moslims. Zelfs zullen we bij het begrip oorlog te rade gaan bij wetenschap uit moslimgebied zelf. Bij vrede leggen we de koran naast de bijbel om te onderzoeken wat beiden hieronder willen verstaan. En er is zeker aandacht voor omgaan met andersgelovigen naar de toekomst.

Opzet is ook dat we elkaar 'gevoelig maken voor interculturaliteit'. Corry Nicolay spreekt in dit verband over het 'geschenk van geloofsverschillen' en schrijft veel over 'kleurrijk geloven'. Dit kun je bevorderen door verkenning van deze wereld, van landen op deze aardbol en haar bewoners, door ook boeken en artikelen te lezen van buitenlandse schrijvers(fsters); verken ook je eigen onmiddellijke leefomgeving naar momenten van interculturaliteit en in steden is dan toch best heel wat te verkennen.

Ga eens op zoek naar een positieve bewering uit je eigen onmiddellijke leefomgeving die je kan onderbouwen en ga ook eens op onderzoek uit als iemand iets beweert dat niet bepaald fris overkomt. Hoe wil je hierbij betrokken worden en wat zijn je verweerwoorden of -daden? En tot slot: wat zou je in je eigen onmiddellijke leefomgeving samen kunnen oppakken om de leefbaarheid te verbeteren!? Kortom: oordelen over elkaar kan mits respect- en begripvol, beoordelen van elkaar kost al wat meer moeite en vooroordelen dien je ten allen tijde voor te blijven!!!

Filosofie van overal en ergens
Meningen, standpunten en overtuigingen. We hebben er nogal wat van. En ons wordt geleerd om vooral overal een mening over te hebben of een standpunt in te nemen. Want het hebben van een standpunt wordt gezien als het hoogste goed als het gaat om de maatschappelijke vragen. Helemaal spannend wordt het als het gaat om overtuigingen. "Je moet je vooral niet van je overtuiging laten afbrengen. Wie zich van een overtuiging laat afbrengen, weet niet waar hij/zij voor staat".

De filosoof is echter niet zo onder de indruk van meningen, standpunten en overtuigingen. Woody Allan zei over het hebben van een mening dat het misschien wel leuk is om er een te hebben, maar dat "je ze toch echt niet kunt eten". We stikken erin. Nutteloze overtuigingen, belemmerende overtuigingen.....

Filosofie is leren leven zonder standpunten en overtuigingen. Filosoferen over wat waarachtig is en zinvol. Wat is zin voor jou? Waar ga je voor? Waar loop je warm voor? Docent Rinus van Warven neemt je in vogelvlucht mee door de werelden van het oosterse en het westerse denken, hij voert je mee langs diverse inzichten van o.a. Emmanuel Levinas, Karen Armstrong, Richard Rorty, Marc-Alain Ouaknin en Michel Henry. In de cursus leert docent Rinus van Warven je twee vragen te stellen: 'Wie ben je?' en 'Wie wil je zijn?'. Als je een antwoord weet te geven op deze vragen, heb je de essentie van het bestaan ontdekt.

Docenten: Chris Dees, oud-docent Levensbeschouwing VO en HBO/docent wereldgodsdiensten TVG Assen/Kampen; Rinus van Warven, studeerde theologie met een specialisatie cultuurfilosofie en massacommunicatie, is een zeer bevlogen en begenadigd spreker, moderator, docent, dagvoorzitter en…. verhalenverteller. Hij is o.a. docent Filosofie aan de TVG IJsselland te Kampen.

Data: Dinsdagavond 08-10 / 15-10/ 29-10/ 05-11/ 12-11/ 19-11-2019.
Tijden: 19.00-22.15 u.
Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.
Kosten: € 55,- p.p. excl. koffie/thee, reis- en materiaalkosten.
Informatie en aanmelding: Nanno en Elly Levenga, tel. 06-14101512 of e-mail .logo.gis

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha