De Nederlands-Turkse Ondernemersvereniging (HOTIAD) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) hebben ook dit jaar het voornemen om een Nationale Iftar te organiseren. Deze wordt gehouden op maandag 13 mei 2019. Het evenement wordt ondersteund door het Overlegorgaan Joden Christenen en Moslims (OJCM) en Geloven in Samenleven (GIS).

De Nationale Iftar 2019 vindt plaats in Juliana Plaza in Den Haag. Op de Iftar wordt in de loop van de avond het vasten verbroken. Dit biedt een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over een zinvol onderwerp. Dit jaar is gekozen voor het thema 'Eenheid in verscheidenheid'.

Vanwege het maatschappelijk karakter van deze bijeenkomst en de verbindende kracht die daarvan uitgaat, willen we u hiervoor van harte uitnodigen. Verder zullen een minister, de burgemeesters van de vier grote steden en 200 vertegenwoordigers van in Nederland aanwezige religies en levensbeschouwingen, voorzitters van vooraanstaande Nederlandse maatschappelijke organisaties, politici en ambassadeurs van een aantal landen uitgenodigd worden.

Het programma loopt van 20.15 uur tot 23.00 uur. Binnenkort volgt de definitieve uitnodiging met bijbehorend programma.

ojcm.3

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha