Na een aantal jaren wordt er dit jaar weer een interreligieuze bijeenkomst in de tent georganiseerd, als afsluiting van de feestweek. De viering vindt plaats op zondag middag 10 juni 2018 om 15.00 uur, op het evenemententerrein Het Maaiveld, ieder is welkom vanaf 14.30 uur. Het thema is 'In-leven in de ander'.

16 mei begon voor de islamitische geloofsgemeenschap de ramadan en daar wordt bij aangesloten: wat betekent vasten vanuit je religie? Soberheid en duurzaamheid worden hierbij betrokken. Omdat bomen een bijzondere rol daarin kunnen hebben is er onlangs een walnotenboom geplant in De Scharrelberg. Op 10 juni - na de bijeenkomst – wordt er een bordje geplaatst.

Biddinghuizen
De volgende vijf mensen zullen vanuit hun geloof daar iets over vertellen: Mustafa Yazici en de imam Salih Tatli, pastoor Jaap Scholten, Ashok Somai, Daniël Vandy, ds. Margriet van de Bunt. Na elke vertelling wordt er op een muziekinstrument gespeeld en eventueel bij gezongen. Muzikale medewerking verlenen Madelon van den Bosch, Mandy Scholten en Pieter Leendertse.

Kinderen zijn benaderd via de scholen om tekeningen over de natuur aan te leveren, die worden in de tent gehangen. U kunt eventueel tijdens de nazit met de vertellers in gesprek gaan. Het geheel zal een sober karakter hebben. Na afloop is er koffie/thee en fris.

Werkgroep Interreligieuze Bijeenkomst Biddinghuizen

Afbeelding: 18 april 2018, het planten van de walnotenboom.

Deel artikel via

Op 21 november 2019 organiseren we in Zwolle een regionale bijeenkomst. We presenteren daar een vijftal inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking.
Meer informatie
Inschrijven

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha