De Raad van Kerken organiseert een studiedag over A Common Word op dinsdag 24 april 2018, van 13:00-17:00 uur. Op deze dag zullen Harry Mintjes en Rasit Bal in gesprek gaan over hun brieven en visie op maatschappelijke kwesties en ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving die zowel christendom als islam raken. Vervolgens is er ruimte aan het publiek om aan de hand van relevante thema’s met elkaar de dialoog aan te gaan en te verkennen hoe moslims en christenen in Nederland kunnen samenwerken omtrent het doen van het goede.

30566
Doel van het gesprek is het bevorderen van de toenadering en het ontwikkelen van een gezamenlijk referentiekader, van wat de twee religies kunnen betekenen in de Nederlandse context. De studiedag wordt georganiseerd in Amersfoort bij de Raad van Kerken en is bedoeld voor christenen en moslims, die geïnteresseerd zijn in de vertaalslag van het theologische document A Common Word naar de Nederlandse context.

Voor deelname aan deze studiedag, kunt u zich aanmelden via ; er is beperkt ruimte. 

A Common Word
'A Common Word' is een verklaring van 138 prominente moslimgeleerden (oktober 2007) aan de paus en andere christelijke leiders, waarin ze verklaren dat de geboden God liefhebben en de naaste liefhebben zowel te vinden zijn in de bijbel als in de koran. Van daaruit concluderen zij dat, wanneer de twee belangrijkste geboden in het christendom en de islam hetzelfde zijn, moslims en christenen samen kunnen werken aan vrede.

Voor de tekst van A Common Word, zie: website A Common Word
Voor de Nederlandse vertaling, klik hier

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha