Afdrukken
Verhalen van vrouwen die je op scherp zetten uit de joodse, christelijke en islamitische religieuze tradities

In een ontmoetingsweekend van joodse, christelijke en moslimvrouwen willen we samen onze heilige teksten lezen en tot ons nemen. Door gezamenlijke bestudering en toe-eigening van teksten over confronterende vrouwen uit de Joodse, christelijke en islamitische traditie willen we religieuze bronnen ons laten inspireren in déze tijd.

Door teksten van elkaars traditie te lezen, maar door de ogen van de ander, worden dwarsverbanden mogelijk en worden deelneemsters uitgedaagd teksten die zij meenden te kennen door de spiegel van de ander opnieuw te bekijken. In de keuze van de teksten haken we in op actualiteiten en onderzoeken we hoé vrouwen met huidige spanningen op een constructieve en creatieve manier om kunnen gaan. 

afb weend mc vrouwenHet ontmoetingsweekend wordt voor de 27e keer georganiseerd. Vaak worden ontmoetingsprojecten tussen aanhangers van verschillende religies aangeknoopt bij praktische vragen (dialoog van het leven).

Wij beogen de verbinding met de samenleving juist te leggen te leggen door te starten bij wat we ten diepste geloven. Het werkt, is onze ervaring, drempelverlagend wanneer vrouwen het gevoel krijgen dat hun geloofsovertuiging ten volle wordt gehonoreerd. Daardoor komen gesprekken sneller op een diepere laag en bespreken we geloof in het dagelijks leven gemakkelijker. 

Plaats: Dominicanenklooster Huissen (www.kloosterhuissen.nl)
Tijd: 11 mei (16.30u.) -13 mei 2018 (15.00u.)
Aanmelden via: de site van het Dominicanenklooster Huissen.

Het eten is vegetarisch, met dieetwensen wordt rekening gehouden.

Deel artikel via