Op het symposium 'Amor Mundi' delen we liefde, delen we herinneringen, met als spreker schrijfster en filosofe Joke Hermsen.
We zien om ons heen dat kerken leeglopen, dat religie in (oude) vormen mensen niet meer echt aanspreekt, maar ook dat het zoeken naar nieuwe zingeving iets is van alle tijd en óók in de dag van vandaag. 

image001Joke Hermsen heeft er al over gesproken. Onder andere in haar laatste boek: 'Rivieren keren nooit terug', spelen tijd en herinnering een belangrijke rol, zoals het Friesch Dagblad op 24 maart schreef: 'de onherroepelijk voortgaande tijd kleurt de herinneringen en kan de pijn van droevige ervaringen verzachten'. Kleurrijk Fryslân verheugt zich op haar lezing en is benieuwd naar de inspirerende werking ervan. U ook? U bent van harte uitgenodigd! 

Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en dialoog. 

Donderdag 26 april 2018 in De Fontein, Goudenregenstraat 77, 8922 CP Leeuwarden. Entree €5,00 per persoon. Inloop 19.00 – 19.30 uur, lezing en dialoog 19.30 – 21.00 uur.

Zie de flyer!

Deel artikel via

Op 21 november 2019 organiseren we in Zwolle een regionale bijeenkomst. We presenteren daar een vijftal inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking.
Meer informatie
Inschrijven

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha