Op 21 september 2017 is het weer de Internationale Dag van de Vrede. Als Wereldvredesvlam Twente leggen we onze prioriteit op het bezoeken van scholen met lessen rondom Lopend Vuurtje. We laten deze scholen elkaar ontmoeten en hun ervaringen uitwisselen op twee momenten in het jaar. De eerste keer vond plaats op onze lustrumdag 21 maart. In september herhalen we deze bijzondere ontmoeting.

Op 21 september ontvangen we vanaf 13.00 uur bijna 100 leerlingen van meerdere scholen uit Enschede in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Vier groepen leerlingen vertellen over de resultaten van hun les en zij dragen hun activiteit over aan een andere school. Na afloop maken ze samen een rap over alle ervaringen. We hopen weer op een inspirerend uur!

lopend vuurtjeWil je ook meehelpen in scholen?
Lopend Vuurtje voeren we uit in het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Scholen worden steeds enthousiaster en de aanvragen nemen toe. We kunnen als team wel wat vrijwilligers gebruiken bij het bezoeken van alle klassen en het begeleiden van onze vredesactiviteiten.

Lijkt je dat leuk en wil je meer weten? Stuur dan een email naar


Viering voor Vrede
Op de avond van 21 september vindt de jaarlijkse Viering voor Vrede plaats. In bijgevoegde flyer lees je alles over tijd en plaats. In tegenstelling tot voorgaande jaren schuurt de vrede nu tegen oorlog aan. Waar zit de vrede in het heetst van de strijd? Wat zijn vredeslessen in het vuur van het gevecht?
Meerdere sprekers zullen het podium verrijken, waaronder de stadsdichter en jongeren van Overijssel. En de vredesvlam zal er natuurlijk branden. Je bent van harte uitgenodigd deze viering in de Ontmoetingskerk bij te wonen.

Stadsverlichting
Op zondag 10 september is er weer een stadsverlichting vredesmeditatie in de Wonne. Je bent vanaf 19.45 uur welkom, de deur sluit om 20.00 uur.

'Bezoek je Buren'
Stichting Ebru promoot een mooi project om onzichtbare barrières tussen burgers weg te nemen. Het start met een kennismakingsbijeenkomst op 8 oktober in Hengelo. Daarna volgen twee momenten waarop je bij een ‘onbekende’ buur gaat eten en deze een keer te eten ontvangt. Een mooie manier om culturen uit te wisselen en om te leren over elkaars verschillen én overeenkomsten. Meer informatie lees je in de bijlage.

Nieuwe website
Wereldvredesvlam Twente heeft inmiddels zoveel te vertellen en te laten zien, dat we de indeling en opmaak van hun website hebben opgefrist. Dus snuffel vooral even rond op www.wereldvredesvlamtwente.nl.

Met vredesgroet en hopelijk tot ziens,
Namens team Wereldvredevlam Twente
Astrid van Dam20170921 Internationale Dag van de Vrede

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha