Kerk in Actie (Protestantse Kerk in Nederland) en Tear slaan met de Turkse Islamitische Stichting Nederland de handen ineen, waar het gaat om hun respectievelijke acties Groene Kerk en Groene Moskee.

Op 8 juli 2016 is een gezamenlijke verklaring ondertekend in de (groene) Centrum Moskee in Deventer, Smyrnadwarsstraat 2, aanvang 13.30 uur. In de uitnodiging wordt de samenwerking zo onder woorden gebracht:
'Wij zijn zeer verheugd over de aanstaande samenwerking omdat we naast het werken aan duurzaamheid ook als geloofsgemeenschappen laten zien dat we van elkaar kunnen leren en gezamenlijk aan doelen kunnen werken.'

De aandacht voor het thema duurzaamheid is de afgelopen jaren enorm toegenomen en is ondertussen in alle lagen van de samenleving aan de orde. Kerk in Actie en Tear zijn via het initiatief Groene Kerken al een tijd bezig om aan duurzaamheid in kerken te werken. De Islamitische Stichting Nederland hoopt via deze samenwerking het aantal Groene Moskeeën in Nederland uit te breiden. Er zijn nu twee Groene Moskeeën, waarvan één in Deventer.

Kerken en moskeeën worden opgeroepen samen te werken rondom duurzaamheid. Er zal een landelijke werkgroep opgestart worden.

Zie de uitnodiging in de bijlage.
Zie over de Groene moskee elders op onze website: Groene Moskee

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha