Je gebouw openstellen voor de buurt
Was de aanslag in Utrecht moslimextremisme? Hoe kwam de dader van de aanslag in Nieuw-Zeeland tot zijn daad? Wat was de rol van de media? Moskee El-Moslimien in Assen nodigde iedereen uit om op 24 maart 2019 daarover in discussie te gaan.


Ruim dertig geïnteresseerden, buurtbewoners, politici, kerkelijke organisaties, maakten van de gelegenheid gebruik om met elkaar te praten en de moskee van binnen te bekijken. "Ik ben nog nooit in een moskee geweest. Dat was een aanleiding om langs te komen", zegt een vrouw uit Smilde.

Verdraagzamer zijn
De avond begint met vragen over de islam aan de drie aanwezige leden van het moskeebestuur. Gedurende de avond gaan de geïnteresseerden steeds meer met elkaar in discussie. Op zoek naar de vraag hoe extremisme kan ontstaan en hoe we verdraagzamer naar elkaar kunnen zijn.
"Dit zijn de welwillende mensen, die interesse hebben voor de ander", constateert een buurtbewoner. "Zouden maar meer mensen dat hebben. Dan zou de wereld er beter uitzien. Het begint met communicatie en wederzijds begrip."

Stel jouw gebouw open...
Bijeenkomst in Moskee El-Moslimien in Assen

Aanslagen in Parijs
Hij verbaast zich over het feit dat Nederlanders via social media veel meer meeleefden met de aanslagen in Parijs, dan met de aanslagen in Nieuw-Zeeland die kort geleden plaatsvonden. Toen schoot een rechtsextremist vijftig bezoekers van twee moskeeën dood.
Het bestuur van de El-Moslimien-moskee in Assen is blij verrast met de opkomst. Bij eerdere inloopavonden, kwam de helft van het aantal bezoekers opdagen.

Een kaars branden
Er zijn ook voorbeelden van religieuze gemeenschappen, die hun gebouw als een open huis aanbieden voor mensen die een moment stil willen zijn of een kaars branden.

Deelneming betuigen
Natuurlijk kun je ook bij een aanslag waar ook naar de moskee of kerk in de buurt gaan en de mensen daar condoleren. Bij moslims in Nederland bleek de schrik er flink in te zitten, na de gebeurtenissen in Christchurch! Op zo’n moment is een moment van contact, een (persoonlijke) blijk van meeleven van groot belang.
De achterban kan worden opgeroepen en gestimuleerd dat (ook) te doen.

Een verklaring opstellen
De Raad van Kerken Zeist formuleerde ‘na Christchurch’ in een ‘Verklaring’ zijn medeleven:
‘Aan de leden van de Marokkaanse en de Turkse Moskee in Zeist, en alle anderen, islamiet of anders, die zich door de aanslag in Christchurch geraakt voelen.
De daad van terreur, uitgevoerd in Christchurch, is te groot om in één keer te begrijpen. Onbegrijpelijk hoe een mens kan vergeten dat ook die andere mens, op wie hij het wapen richt, een naam heeft, een familie, een leven. Hetzelfde rode bloed als hij, dezelfde levensadem.
Op deze dag van schrik, rouw, boosheid, angst en diep verdriet laat ik u graag weten dat ook onder christenen en kerken in Zeist aandacht uitgaat naar uw gemeenschap. In vele diensten aanstaande zondag zal ook voorbede voor u klinken.’
Zie verder www.raadvankerkenzeist.nl

Niet afwachten...
Misschien zit hier ook een idee voor u bij?! Als je er samen in alle rust al eens over gepraat hebt, kan snel worden gehandeld als zich iets voordoet en gaat het momentum niet voorbij.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha