Actueel

 

 

Heb je  activiteiten voor de agenda?  We horen het graag! Geef ze door info@geloveninsamenleven.nl 

Stem op: Team Bruggen Bouwen Leeuwarden

Stem op: Team Bruggen Bouwen Leeuwarden

Het team Bruggen Bouwen Leeuwarden is genomineerd voor de Ambassade van de Verdraagzaamheid. De stichting Geloven in Samenleven is bijzonder trots dat we hebben mogen bijdragen aan de vorming van dit team. Maar de stap van ‘genomineerde’ naar ‘winnaar’ kan alleen gezet worden als veel mensen op...

Lees meer
Ontmoetingsdag 26 november 2020

Ontmoetingsdag 26 november 2020

De financiën van moskeeën roepen momenteel veel vragen op. De politiek vreest dat buitenlandse financiering ook leidt tot politieke en religieuze beïnvloeding. Dat wantrouwen is lastig weg te nemen. Maar het is wel goed om goede praktijken te laten zien, dus de positieve bijdragen aan de opbouw...

Lees meer
Oproep

Oproep

Geloven in Samenleven (GIS) wil de lokale samenwerking tussen kerken, moskeeën en andere gebedshuizen inventariseren en vraagt daarbij onder andere de hulp van lokale raden van kerken. GIS wil een platform zijn waar moskeeën, kerken en andere gebedshuizen hun praktische ervaringen met de...

Lees meer
Symposium 27 oktober 2020

Symposium 27 oktober 2020

De stichting Geloven in Samenleven is in 2019 opgericht. Maar de activiteiten zijn al veel eerder begonnen, meestal verbonden met het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims. Te denken valt aan het netwerk van contactpersonen om de lokale samenwerking tussen moskeeën, kerken, synagogen en...

Lees meer
Aanbod bijeenkomsten 2020-2021

Aanbod bijeenkomsten 2020-2021

‘Geloven in samenleven’ raakt aan heel menselijke ervaringen. Een negatieve ervaring is de angst voor aanslagen;  een positieve ervaring bestaat uit de verscheidenheid aan feest- en gedenkdagen. Oud-docent Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs (VO) en het hoger beroepsonderwijs (HBO)....

Lees meer