Heb je  activiteiten voor de agenda?  We horen het graag! Geef ze door info@geloveninsamenleven.nl 

Wedstrijd Samen Duurzaam!

Wedstrijd Samen Duurzaam!

Zorg voor de schepping gaat ons allen aan. In de Week van de Duurzaamheid willen wij kerken en moskeeën uitnodigen om samen een activiteit te organiseren die onze omgeving een beetje duurzamer maakt.

Lees meer
Zoom meeting 2 sept. 2021: Opkomen voor elkaar …

Zoom meeting 2 sept. 2021: Opkomen voor elkaar …

Discriminatie en antisemitisme zijn in alle opzichten strijdig met de idee van menselijke waardigheid. Toch maken discriminatie en antisemitisme deel uit van de alledaagse werkelijkheid. De vraag voor de bijeenkomst van 2 september 2021 is hoe lokale gemeenschappen hier mee om kunnen gaan.

Lees meer
Menselijke waardigheid en mensenrechten

Menselijke waardigheid en mensenrechten

In Vrijheid Verbonden en de Raad van Kerken hebben in juni 2021 een digitaal boek gepubliceerd met beschouwingen over de bijdragen vanuit diverse tradities aan de universele mensenrechten. Het gaat om artikelen vanuit het jodendom, het christendom, de islam, het humanisme, het hindoeïsme en het boeddhisme.

Lees meer
Over de drempel

Over de drempel

Een gebedshuis heeft zowel letterlijk als figuurlijk een drempel voor relatieve buitenstaanders. Het vergt enige vrijmoedigheid om als christen een moskee binnen te gaan, als moslim een synagoge te bezoeken, enzovoorts. GIS organiseerde in 2020 een bijeenkomst met de titel ‘Over de drempel’.

Lees meer
Groene moskeeën en kerken

Groene moskeeën en kerken

Begin 2021 is de website Groene Moskeeën geopend. De initiatiefnemers zijn de Islamitische Stichting Nederland (Diyanet), Kerk in Actie en Tear. Daarmee is de website zelf al een prachtig voorbeeld van interreligieuze samenwerking.

Lees meer
Terugblik op het werk in 2020

Terugblik op het werk in 2020

Het bestuur stelde de tekst van het jaarverslag 2020 op 27 januari 2021 vast. Het financiële deel werd op 22 februari 2021 goedgekeurd. Het jaarverslag biedt de lezer of lezeres een goed beeld van wat de stichting in 2020 heeft gedaan.

Lees meer
Geloven in Samenleven in Noord-Holland

Geloven in Samenleven in Noord-Holland

Het was een bijzondere ervaring om de regionale ontmoetingsdag van Geloven in Samenleven in Noord-Holland via Zoom te doen. Ruim 40 mensen namen vanuit hun eigen huis deel en ontmoetten elkaar. Het was een boeiende en ook leerzame bijeenkomst. Lees het volledige verslag!

Lees meer
Handreiking Bruggenbouwen

Handreiking Bruggenbouwen

De afgelopen jaren verzorgde Geloven in Samenleven in drie gemeenten een training Bruggenbouwen: Enschede, Leeuwarden en Gouda. Er is nu ook een Handreiking die inzicht geeft in onze manier van werken in deze drie plaatsen.

Lees meer
Over de drempel …

Over de drempel …

Deze ZOOM-meeting, op 10 december 2020, heeft als thema ‘Wederzijdse beelden als drempel voor samenwerken’. De meeting is vooral bedoeld voor mensen in of nabij Noord-Holland die betrokken (willen) zijn bij de samenwerking tussen moskeeën, kerken of synagogen.

Lees meer
Ambassade voor de Verdraagzaamheid 2020

Ambassade voor de Verdraagzaamheid 2020

Het Team Bruggen Bouwen Leeuwarden is 5e geworden bij de verkiezing voor de Ambassade voor de Verdraagzaamheid 2020. De prijs is bedoeld voor organisaties die zich hebben ingezet voor de interculturele verdraagzaamheid.

Lees meer
Oproep

Oproep

Geloven in Samenleven (GIS) wil de lokale samenwerking tussen kerken, moskeeën en andere gebedshuizen inventariseren en vraagt daarbij onder andere de hulp van lokale raden van kerken. Welke wensen zijn er om tot samenwerking te komen en welke ondersteuning is daar eventueel bij nodig?

Lees meer
Symposium 27 oktober 2020 [AFGELAST]

Symposium 27 oktober 2020 [AFGELAST]

De stichting Geloven in Samenleven is in 2019 opgericht. Maar de activiteiten zijn al veel eerder begonnen, meestal verbonden met het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims. Tijdens deze bijeenkomst hopen we de eerste resultaten van ons werk te kunnen presenteren. Het symposium is tevens het afscheid van Jan Post Hospers als werknemer van de Protestantse Kerk in Nederland en secretaris van het OJCM.

Lees meer
Aanbod bijeenkomsten 2020-2021

Aanbod bijeenkomsten 2020-2021

‘Geloven in samenleven’ raakt aan heel menselijke ervaringen. Een negatieve ervaring is de angst voor aanslagen;  een positieve ervaring bestaat uit de verscheidenheid aan feest- en gedenkdagen. Oud-docent Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs (VO) en het hoger beroepsonderwijs (HBO).
Chris Dees is graag bereid om in uw moskee, kerk, synagoge of elders een themabijeenkomst te verzorgen over één van beide onderwerpen.

Lees meer