Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Workshop afgewisseld met korte inleidingen

Ooit gehoord van een kalender met de feest- en gedenkdagen van alle grote wereldstromingen in 2020? Dit is een mooie manier om in vogelvlucht kennis te maken met alle grote verschillende stromingen op onze aardbol; van jodendom, christendom en islam tot hindoeïsme en boeddhisme, en ook de gedenkdagen niet te vergeten. In het nieuwe jaar verschijnt de editie 2021!

cdeesWist u dat Nieuwjaarsdag niet overal gevierd wordt op 1 januari van elk nieuw jaar? Zelfs het jaar 2020 verschilt bij iedere stroming van jaargetal. Ook zijn niet alle feestdagen sei-zoensfeesten, alhoewel in doorsnee er veelal wel licht- en vuurfeesten te onderkennen zijn. Naast deze feesten en gedenkdagen is er ook nog een issuekalender in omloop. Waar zit het verschil in gedenkdagen met issuesmomenten?

In het tweede deel maken we kort kennis met de hoofdkenmerken van elke wereldstroming. Precies in het midden van de thora komen we in aanraking met een hoofdmoment uit het jodendom, een scharnierpunt voor elke gelovige jood. De evangelist Marcus opent zijn blijde boodschap met een bijzonder opstandingsverhaal, een kantelwoord voor elke gelovige christen. In de islam horen we van de negenennegentig mooiste namen van Allah, een kernpunt voor elke gelovige moslim. In het boeddhisme hebben de woorden lijden en be-geerte veel met elkaar te maken, een hoofdpunt voor elke gelovige boeddhist. In het hindoeïsme spelen het atman en de ahimsa een belangrijke rol, een bron waaruit elke gelovige hindoe blijft putten.

Begeleider: Chris Dees, oud-docent VO en HBO Levens-beschouwing, docent niet-christelijke religies aan de cursus TVG (Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden) van Assen en Kampen, PKN-ambassadeur voor Geloven in Samenleven (GiS) voor de provincie Overijssel.

Indeling: 2x 1 uur met een pauze van een kwartier. Het eerste deel is onderzoek in twee- of drietallen incl. discussie, in deel twee volgt uitleg met een vragenronde.
Vergoeding: reiskosten OV 2e klas en materiaalkosten tegen kostprijs.
Overleg: Tel. (0522) 256 016 (b.g.g. inspreken op bandje met duidelijk uw naam en uw telefoonnummer) en/of via de mail
Periode: bij voorkeur van sept. 2020 t/m december 2020. Voor de editie 2021 van januari 2021 t/m juni 2021.

Foto: Chris Dees.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.