Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Op 16 februari 2020 ondertekenden christelijke, islamitische en joodse geloofsgemeenschappen in Dieren tijdens een feestelijke middag een 'Verklaring van verbondenheid'.

IRO bijeenkomst 16 februari 2020 1Frans Koevoets van de werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen:
"We hebben bij het opstellen van de tekst gekeken naar wat ons bindt, in plaats van wat de onderlinge verschillen zijn."
Daarnaast hebben de geloofsgemeenschap-pen al stappen gezet in het vestigen van de onderlinge contacten. "Er hebben afvaardigingen elkaars diensten bijgewoond", licht Koevoets toe. "En we hebben rondleidingen voor elkaar gehouden in de synagoge, moskee en kerkgebouwen."

Gezamenlijke feestmiddag
Koevoets beschouwt het tot stand komen en ondertekenen van de Verklaring als een mijlpaal. "We hebben ook plannen om minimaal één keer per jaar een gezamenlijke feestmiddag zoals vandaag te houden", zegt hij. "Om elkaar te blijven ontmoeten." Ontmoeten kan op verschillende wijzen, zo bleek in de Ontmoetingskerk. De sprekers benadrukten de kracht van het samen eten en drinken. "Als mensen samen aan een eettafel zitten, laten ze zien dat ze verenigbaar zijn", zei imam Aydin Yener van de Selimiye moskee.

IRO bijeenkomst 16 februari 2020 2Zang symboliseert de verbondenheid
De groep zingende jongeren liet met hun spontaan samengestelde koor zien dat samen zingen ook de onderlinge ontmoeting versterkt. "Ik werd bij binnenkomst door andere jongeren gevraagd mee te zingen", zegt Vural Dagilis (17) uit Dieren. Dagalis vindt het een leuke actie. "Dat symboliseert de verbondenheid", zegt hij. "In media ontstaat vaak het beeld dat geloven botsen, terwijl we nu merken wat we gezamenlijk hebben", vult Harun Bulut (20) uit Dieren aan. "Zo raakten we net nog in gesprek met een dame, die ons vertelde over hoe ze de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt." (Bron: de Gelderlander)

De tekst van de Verklaring van verbondenheid kunt u lezen via deze link [PDF].

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.