Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Dit boek weerspiegelt de zorg die in moslimgemeenschappen leeft over weerstand en agressie tegen moskeeën en wil beter onder de aandacht brengen welke betekenis moskeeën in Nederland hebben. Het is bedoeld voor een breed publiek dat belangstelling heeft voor de plaats van de islam en moslims in de samenleving, maar vooral ook voor politici en beleidsmakers.

Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse en Europese samenleving wijzen onophoudelijk in de richting van deze godsdienst. Kranten, internetsites en televisie-uitzendingen wijden er commentaren aan. Helaas, de paradox is: hoe meer uitleg, des te minder men er iets van begrijpt.

Als kind vragen stellen aan de Koran is spannend en leerzaam. Voor ouders schept het een band met het kind om samen de Koran te ontdekken. In deze prachtig geïllustreerde koranuitleg maken kinderen speels en creatief kennis met de verhalen over de grote profeten en de betekenis van korte soera's.

Over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk

Mirjam Schuilenga

schuilenga kleine gebarenWe maken in onze samenleving een herwaardering mee van lokale en kleinschalige initiatieven. Vrijwilligerswerk past daarbinnen. Vrijwilligers zijn mensen van het kleine gebaar. Ze zijn actief in hun wijk, sportclub, vereniging, kerk en in de school van hun kinderen. Ze doen hun werk onbetaald, soms onzichtbaar achter de schermen, maar altijd met motivatie. Dit cahier gaat over een specifieke vorm van motivatie, die geput wordt uit de christelijke levensbeschouwing. Het is van belang om stil te staan bij levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, vanwege de kracht van het kleine gebaar, waarin het grote meespeelt.

ISBN 9789052639628 - prijs 7.50 – 48 pag.
Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, is één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek Niet in Gods naam houdt hij een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.

De Franse islamoloog van Marokkaanse afkomst Rachid Benzine legt de Koran op een vernieuwende manier uit door te stellen dat de Koran een tijdsdocument is en geplaatst moet worden in zijn historische, geografische en maatschappelijke ontstaansgeschiedenis. Het is Benzines antwoord op de steeds populairder wordende gewoonte onder jonge moslims om de Koran zo letterlijk mogelijk te nemen. Volgens Benzine slaan zij hiermee de plank mis. De Koran is pas toegankelijk als de lezer de historische context begrijpt.

Wat wij in Nederland kunnen leren van Albanezen en anderen over positief samenleven als christenen en moslims. 
Samenleven in harmonie tussen mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden wordt in Nederland minder eenvoudig. Het verharde politieke debat, aanslagen en vluchtelingenstromen roepen naast vragen ook onzekerheid op. Spanningen nemen daardoor toe.

Khalid Benhaddou is de verpersoonlijking van de 'rationele islam', een moderne islam die de westerse democratische regels en de Europese verlichtingswaarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran. Met dat ideaal werkt hij als imam in Gent en als coördinator van het Netwerk Islamexperts dat, in samenwerking met het departement Onderwijs, de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat.

Dit heldere basisboek is geschreven voor professionals die grip willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om politie, rechtspraak, onderwijs, of we nu burgemeester zijn, leerkracht of journalist; we hebben visie, inzichten en handvatten nodig in een tijd waarin polarisatie - wij-zij denken - zich als een rode draad door politiek en samenleving rijgt.

Andrews begint zijn boek -de eerste twee hoofdstukken- met een beknopt overzicht over de geschiedenis van geweld dat voortgekomen is uit zowel 'het christendom' als uit 'de Islam'. Zijn motief daarvoor is lofwaardig: eerst de balk uit je eigen ogen weghalen voordat je de splinter weghaalt uit het oog van een ander.

Het eerste nummer van het tijdschrift Begrip in 2016 gaat over vluchtelingen. Niet alleen over hoe de huidige joodse rabbijnen en islamitische juristen erover denken, maar vooral over wat Bijbel, Koran en islamitische traditie erover vertellen.

In dit boek worden 13 verhalen behandeld uit de Bijbel en de Koran die duidelijke overeenkomsten met elkaar vertonen. Zo is er de Bijbelse Maria die in de winter in Bethlehem bevalt van Jezus en toch maagd blijft en kent de Koran de maagd Maryam die onder een wuivende dadelpalm aan een helder stromende beek bevalt van haar Isa.

Communiceren met patienten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst
Een handzaam boekje in klein pocketformaat (10 x 17 cm) met duidelijke en bewust beperkte achtergrondinformatie over de cultuur en de taal van de grootste groepen allochtonen in Nederland.

Met ‘Yemma’ (Marokkaans voor ‘moeder’) geeft de schrijver zijn stemloze moeder een stem, een stem tegen de vergetelheid. Yemma is de echtgenote van een Marokkaanse eerste generatie gastarbeider. Zij is analfabeet en heeft nooit Nederlands geleerd.

Wat is de betekenis van het Heilige Land (Palestina/Israel) voor christenen, joden en moslims? Aan wie behoort het land? Daarover bestaat niet alleen een ernstig politiek en godsdienstig conflict ter plaatse, maar ook wereldwijd.

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.