Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

'Loflied der verzoening' is een compositie van Kris Oelbrandt (componist en rooms-katholiek kloosterling), gemaakt in opdracht van Capella Brabant. Deze muziek wordt een samenspel van ‘liederen’ uit drie wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Jodendom), de lofzang van Maria (Christendom) en Soera 87 (Koran; Islam). Kris Oelbrandt en Capella Brabant willen hiermee een bijdrage leveren aan de discussie rondom vermenging van culturen, godsdiensten en de multiculturele samenleving.

De uitvoering van Reconciliation Magnificat (Loflied der Verzoening) met muziek en zang wordt in een breder kader geplaatst:
Inleiding:
Martin J.M. Hoondert (kerkmusicus, musicoloog en theoloog - bijzonder hoogleraar muziek en Christendom aan de Universiteit van Tilburg) houdt een voordracht over interreligieuze dialoog. Daarin worden de verhoudingen tussen de drie godsdiensten in historisch perspectief geplaatst en hun pendanten in de drie lofzangen verduidelijkt.
Nagesprek:
Na afloop van het concert kan het publiek in dialoog met Kris Oelbrandt, dirigent Marc Versteeg en Martin Hoondert, onder leiding van een gespreksleider.

Première
Reconciliation Magnificat (uitgevoerd door Capella Brabant m.m.v. het Dudok Strijkkwartet) gaat in première tijdens November Music op 3 november 2019 in het Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch.Voor hierna wordt gezocht naar andere podia waar het programma goed zou passen.

Partnerschap
Capella Brabant wil dit geheel graag ook in een aantal andere plaatsen handen en voeten geven. Daarom zijn we op zoek naar verbinding met lokale instanties en initiatieven voor samenwerking qua vorm en inhoud van de dialoog die na ons concert zou kunnen plaatsvinden.

Er zullen steeds drie lokale sprekers uit de drie verschillende geloofsgemeen-schappen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de dialoog. Capella Brabant zet zich in om samen met de partners bij elke locatie publiek van verschillende culturele, religieuze en etnische achtergronden uit te nodigen en het gezamenlijk aanvragen van aanvullende gelden.

Het programma zou er dan als volgt uit kunnen zien:
-12.30-14.00 uur Zaalrepetitie
-14.30-15.00 uur Inloop
-15.00-15.10 uur Voordracht door Martin J.M. Hoondert
-15.10-16.10 uur Uitvoering Reconciliation Magnificat door Dudok kwartet, solisten en Capella Brabant o.l.v. Marc Versteeg
-16.10-16.30 uur Pauze - koffie/thee
-16.30-17.15 uur Dialoog met de aanwezigen
-17.15-17.45 uur Drankje (?)

Als het concert in de avond zou plaatsvinden, dan begint de zaalrepetitie bijvoorbeeld om 17.30u. en eindigt de avond om 22.45u.

Links/info:
Kris Oelbrandt: https://donemus.nl/kris-oelbrandt/ en https://www.cebedem.be/nl/componisten/o/615-oelbrandt-kris
Capella Brabant: https://www.capellabrabant.nl/wij-over-onszelfcapellabrabantlogoimpulsgelden.noordbrabant

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.